Nieuws over dit onderwerp

Fusie van OCMW en Stad biedt grote voordelen

De Vlaamse regering wil in 2019 dat OCMW’s fusioneren met de stads- of  gemeentebesturen. Want lokaal sociaal beleid mag niet langer beschouwd worden als een geïsoleerd beleidsdomein. Sociale materies …