1,5 miljoen euro voor Bisschoppelijk seminarie in Gent

Op 18 oktober 2012

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent ruim 1,5 miljoen euro subsidie toe voor de restauratie van de vleugel Huyssens van het voormalig Bisschoppelijk seminarie, beter bekend als het vroegere ‘Klein Bavo’, in de Biezekapelstraat in Gent. Meer bepaald gaat het om de restauratie van de straat – en binnenkoergevels en de interieurrestauratie en verbouwing van de vergader – en lesaccomodatie in de vleugel Huyssens. Het gebouw prijkt sinds 1982 op de lijst van beschermde monumenten.

Het seminarie bood lange tijd onderdak aan de basisschool ‘Klein Bavo’. Op vandaag fungeert het als bibliotheek van het seminarie en enkele andere diensten van het bisdom.

Minister Bourgeois: “Het interieur van de te restaureren vleugel is sterk verstoord door ingrepen die afbreuk doen aan de historische waarde ervan. Bedoeling van de restauratie is deze storende toevoegingen te verwijderen, en de 18de en 19de- eeuwse elementen maximaal  te herstellen en te behouden.”

Naast de restauratie van het interieur worden ook de gevels aangepast: het metselwerk en de natuurstenen onderdelen worden hersteld of vernieuwd; de gevels worden zoals oorspronkelijk geschilderd en/of bepleisterd en het schrijnwerk wordt hersteld. 

De kostprijs van deze ingrijpende renovatie wordt geraamd op 2 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 1.512.489,34 euro financiert.

 

Historie

Bisschop Antoon Triest liet midden de 17de eeuw in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal een seminarie oprichten naar de plannen van architect Pieter Huyssens. Een eeuw later werden 3 nieuwe vleugels bijgebouwd, naar ontwerp van architect David ‘t Kint, zodat ook de seminaristen, en niet enkel de leerkrachten, in het complex konden verblijven. De vleugel Huyssens is op het eind van de 18de eeuw gerealiseerd.

In het begin van de 20ste eeuw is een volledig nieuw seminarie aan de Reep opgericht, en het voormalige seminariegebouw werd in erfpacht gegeven aan de Zusters van Liefde en ingericht als meisjesschool. Inmiddels heeft de basisschool van Sint-Bavo het complex verlaten en is het sinds 2003 weer in gebruik als seminarie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is