Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 18 februari 2020

Mathias De Clercq & OpenVLD volgen Groen en kiezen resoluut voor de uitbreiding van de LEZ buiten de R40. Rechtstreekse impact op 190.000 Gentenaars. De Gentse kiezer is gewaarschuwd. Het N-VA-standpunt is duidelijk: géén uitbreiding. De luchtkwaliteit verbeteren kan ook anders …

Op 15 februari 2020, over deze onderwerpen: Huis aan Huis

Wij komen tot bij u om te luisteren naar de uitdagingen waar onze stad voor staat. Huis na huis. Gentenaar na Gentenaar. Door wind en regen. Om samen te leven. Op 15 februari trokken Bob, Evelien, Jan, Elke, Ronny, Pieter, Tom VD en Matthieu – later aangevuld met Anneleen - op wijkbezoek in Baarle …

Op 12 februari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

Midden januari heeft het stadsbestuur de rijrichting in de Oude Abdijstraat in Drongen laten omkeren. Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA): “Omdat ik signalen uit de buurt kreeg dat dit leidde tot verkeersonveilige toestanden aan basisschool De Vuurtoren heb ik schepen Watteeuw hier vorige …

Op 6 februari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Mobiliteit en openbare werken, Sociale zaken, Welzijn

Sinds 1 januari is er een lage emissiezone van kracht voor de Gentse binnenstad. Maar het Gentse stadsbestuur wil verder gaan: de uitbreiding van de LEZ buiten R40 is expliciet opgenomen in het bestuursakkoord. N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt: “Dit is geen goed idee. Een uitbreiding van …

Beste Gentenaars, We zijn 1 jaar ver en de Gentse coalitie vertoont duidelijke barsten. Een geplande studiereis/handelsmissie naar Israël legt de kloof bloot tussen OpenVLD en Groen/sp.a. Groen en rood hadden de trip eerst gewoon mee goedgekeurd. Maar onder druk van de communisten van PVDA keerden …

Op 28 januari 2020, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport, Integratie, Sociale zaken, Welzijn

Stad Gent subsidieert organisaties die mensen met een laag inkomen helpen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Denk aan sportclubs, cultuurverenigingen, vakantiekampen … Een nieuw reglement van de stad besteedt extra aandacht aan projecten gericht op mensen met een migratieachtergrond, dergelijke …