Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 9 september 2021, over deze onderwerpen: Wonen (+ ruimtelijke ordening)

Uit een recente beslissing van de raad van bestuur van Woningent blijkt dat het opsporen van sociale woonfraude door huurders met eigendommen in het buitenland voor de sociale huisvestingsmaatschappij geen prioriteit is. Gemeenteraadslid Gert Robert legt uit: “De Vlaamse overheid heeft een …

Op 8 september 2021, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

Vandaag raakte bekend dat zondagavond in het Gentse stadscentrum een fietser (35) is overleden na een val op de tramsporen. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Dit is zonder meer tragisch. Ik wil in de eerste plaats mijn medeleven overmaken aan de familie van het slachtoffer. Zware ongevallen …

Op 7 september 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Recent – en pas na veel aandringen – maakte het Gentse stadsbestuur de resultaten bekend van een studie over de Gentse lage-emissiezone (LEZ) en de uitbreiding ervan. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Ik ben niet onder de indruk van de resultaten. De impact van de huidige LEZ op de Gentse …

Op 2 september 2021, over deze onderwerpen: Integratie

Sinds begin november 2020 loopt op de Lübecksite aan de Afrikalaan het project ‘Postmobiel Wonen’: een driejarig containerdorp voor Romagezinnen die voordien in illegale kampementen leefden en bereid waren zich te laten begeleiden op vlak van o.a. onderwijs, opleiding, werk en Nederlands leren. N-VA …

Op 19 augustus 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Wij vernemen dat het stadsbestuur afziet van de uitbreiding van de LEZ. Wij hebben de studie die aan de basis ligt van de beslissing nog niet kunnen inzien. Dit is een eerste korte reactie. Het stadsbestuur ziet eindelijk in dat de winst van een grotere LEZ niet in verhouding staat tot de lasten …

Op 29 juli 2021, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Beste Gentenaar, De cijfers van de nieuwe Stadsmonitor – gebaseerd op een grootschalige enquête – bevestigen wat we al langer op straat voelen: het vertrouwen van de Gentenaars in het stadsbestuur zit in dalende lijn.  Mensen uit allerlei hoeken van de samenleving contacteren ons met de problemen en …