Nieuws

Op 3 december 2019

Beste N-VA-leden, Wat we vorige maand al halvelings vreesden is ondertussen bewaarheid: liberaal (?) De Clercq kiest voor een hele reeks belastings- en retributieverhogingen, samen goed voor ruim 9,5 miljoen euro per jaar. We noemen ze de #Mathiastaksen: de prijs die we als Gentenaars betalen voor …

Op 3 december 2019

Het stadsbestuur heeft een nieuw charter en actieplan ‘toegankelijkheid’ klaar. Deze aandacht voor toegankelijkheid is een goede zaak: onze stad is nog op teveel vlakken ontoegankelijk voor mensen met een beperking. Gemeenteraadslid Elke Sleurs: “Voor N-VA is het belangrijk dat mensen met een …

Op 1 december 2019

Tijdens de vorige legislatuur pleitte Gert Robert verschillende malen voor het voorzien van een behoorlijk kampeerwagenterrein in onze stad. Ondertussen is er nu sinds juli 2018 zo’n terrein aan de sporthal Driebeek in Gentbrugge met plaats voor 8 kampeerwagens. Gemeenteraadslid Gert Robert: “Ik ben …