Nieuws

Op 9 juli 2024, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De vernieuwing van de bruggen op de E40 in Baarle en de daarmee gepaard gaande veranderingenaan de verkeersinfrastructuur hebben geleid tot frustratie van de lokale bevolking en weggebruikers. De stad Gent veroorzaakte zonder overleg heel wat verkeersellende.Door de afslag aan de rotonde ter hoogte …

Op 24 juni 2024, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Interpellatie: Vrachtwagens op voetpad = verkeersveilig? Fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “De vrachtwagensluis in de Frederik Burvenichstraat staat symbool voor alles wat fout zit aan het recent ingevoerde wijkmobiliteitsplan Gentbrugge. In plaats van te erkennen dat de sluis geen oplossing is, …

Op 22 juni 2024, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Anneleen Van Bossuyt: “Voor wie verandering wil in Gent is er eigenlijk maar één optie: de N-VA. Elke andere stem leidt tot meer van hetzelfde, rechtstreeks via de huidige meerderheidspartijen of onrechtstreeks via de extremen. Met N-VA Gent willen we inzetten op verstandig beleid, o.a. op vlak van …