Nieuws

Op 25 oktober 2021

Afgelopen week bleek dat de Gentse schepen van gelijke kansen Astrid De Bruycker (Vooruit) aan nieuwkomers de kostprijs van hun inburgeringstraject (360 euro) wil terugbetalen. N-VA-fractieleider Anneleen Van  Bossuyt: “De geest van het Vlaams inburgeringsbeleid bestaat er in dat je rechten …

Op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Het stadsbestuur heeft zijn definitieve wijkcirculatieplan voor de wijken Dampoort en Oud-Gentbrugge bekend gemaakt. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “We zijn blij dat het stadsbestuur onder druk van bewoners, ondernemers en oppositie op enkele punten toch deels tegemoet is gekomen aan …

Op 7 oktober 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid

Naar aanleiding van het gebruik van bodycams tijdens de coronaperiode hield de Gentse politie een evaluatie-enquête bij de eigen medewerkers. Negenentachtig politieagenten namen er aan deel. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “De steun voor het gebruik van bodycams blijkt zeer groot te zijn …