Nieuws

Op 19 februari 2018

Een evaluatie door ‘focusgroepen’ is erg kritisch voor het Gentse circulatieplan. Een onafhankelijk studiebureau voerde in opdracht van het stedelijke Mobiliteitsbedrijf gesprekken met 7 doelgroepen (ondernemers, handelaars, werknemers, bezoekers, scholieren, 75-plussers, en personen met een …

Op 7 februari 2018

N-VA Gent wil de verkiezingscampagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober volgend jaar zonder verkiezingsborden in voortuinen, velden en weilanden. “Als we met alle partijen tot een akkoord kunnen komen om geen borden te plaatsen op privédomein, zouden we al een flinke stap …

Op 6 februari 2018

In de maandelijkse nieuwsbrief van de Gentse gemeente- en OCMW-raadfracties volgende onderwerpen: Anneleen Van Bossuyt wordt lijsttrekker N-VA Gent  Nieuw gemeenteraadslid N-VA: Geertrui Vercaeme Geld voor sport gaat best naar echte sportclubs Subsidiebeleid in het vervolg achter gesloten deuren …