32.000 Gentse jobs bedreigd door coronacrisis. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Burgemeester De Clercq moet verhoging bedrijfs- en terrasbelasting schrappen”

Op 16 juni 2020, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Economie & Werk

Afgelopen weekend geraakte bekend dat volgens een nieuw Graydon-rapport 32.000 Gentse jobs bedreigd zijn door de coronacrisis. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Dit is geen goed nieuws voor onze stad. Burgemeester De Clercq (OpenVLD) moet alle zeilen bijzetten om jobverlies bij de Gentenaars zoveel mogelijk te vermijden. Met N-VA stellen we voor om de geplande verhoging van de bedrijfsbelasting ten bedrage van 1,5 miljoen euro te schrappen. Ook met de eerder doorgevoerde terrasbelastingverhoging moeten we komaf maken.”

“Bij de goedkeuring van het nieuwe meerjarenplan 2020-25 eind vorig jaar heeft het stadsbestuur aangekondigd de bedrijfsbelastingen te zullen verhogen met 1,5 miljoen euro vanaf 2021”, licht Van Bossuyt toe. “Dat is zo ook opgenomen in de begroting. Daarnaast heeft men in december de terrasbelasting al fors verhoogd. Men plant een stijging van de inkomsten met 43%: van 607.461 euro in 2019 naar liefst 873.901 in 2020. Met N-VA hebben we toen al gezegd dat de maatregelen de Gentse werkgelegenheid niet ten goede zouden komen.”

“Het moge duidelijk zijn dat de belastingverhogingen nu meer dan ooit een barslecht idee zijn”, beklemtoont Van Bossuyt. “Bijna 1 op de 6 jobs is bedreigd. Bij zowel de grote industriële bedrijven als de KMO’s en de kleinhandelaars. Wat de horecasector betreft bleek eerder al dat bijna 1 op 2 Gentse café’s of restaurants in financieel moeilijke papieren zit. Dat zijn zeer onrustwekkende cijfers. Het kan voor ons niet dat de stad nog eens extra aan de centen van de Gentse ondernemingen gaat zitten. Dat zal een bijkomend nefast effect hebben op onze lokale werkgelegenheid.”

“Gent zit qua lokale belastingen en retributies sowieso al hoog vergeleken met de andere Vlaamse centrumsteden”, stelt Van Bossuyt. “De Gentse ondernemers en burgers betalen dus al meer dan genoeg belastingen. Bovendien heeft de Vlaamse overheid bij het begin van deze bestuursperiode heel wat miljoenen extra ter beschikking gesteld van de lokale besturen. Er is dus geen enkele reden om de stadskas extra te spekken met contraproductieve belastingverhogingen.”

“De stijgende werkloosheid zorgt dat dit stadsbestuur de komende maanden en jaren ook veel meer de klemtoon zal moeten leggen op activering”, zegt Van Bossuyt. “Ook hier dringen we met N-VA al lang op aan. OCMW-cliënten moeten we veel actiever toe leiden naar een job. En daar mag wat mij betreft gerust wat meer druk achter zitten. De meeste OCMW-cliënten kunnen mits de nodige opleiding een job uitoefenen. Dat is ook voor de mensen zelf het beste.”  

Van Bossuyt besluit: “Vandaag moeten we de jobs bij onze Gentse ondernemingen zoveel mogelijk beschermen. Dat doe je niet door eerst een paar maanden belastingen kwijt te schelden of op te schorten, maar dan tegelijk een reeks belastingverhogingen aan te houden of door te voeren. Met N-VA willen we een consequent beleid. Ik hoop dat de meerderheid – en burgemeester De Clercq en zijn OpenVLD in het bijzonder – mijn voorstellen zal steunen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
4
De gemiddelde score is