5x N-VA op Gemeenteraad: gebrek aan geldautomaten, religieuze voedselvoorschriften, bomaanslagen en drugstrafiek, doven straatverlichting en integratieproject Lübecksite

Op 27 februari 2023, over deze onderwerpen: Integratie, Veiligheid

5x N-VA op Gemeenteraad: gebrek aan geldautomaten, religieuze voedselvoorschriften, bomaanslagen en drugstrafiek, doven straatverlichting en integratieproject Lübecksite

 

1. Motie over gebrek aan geldautomaten

N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Ook in centrum-Gent en in de Gentse deelgemeenten gaat het aantal geldautomaten de laatste jaren stelselmatig achteruit. Dat het Gentse stadsbestuur een hoge belasting van 591 euro per automaat heft, zal hier niet aan helpen. Nochtans is het belangrijk dat mensen in de eigen buurt op een vlotte manier aan cash geld kunnen geraken. N-VA stelde in het federale parlement voor om het wettelijk mogelijk te maken dat handelaars geldautomaten in de eigen handelszaak installeren en beheren. De meerderheidspartijen wijzen dit voorlopig echter af. Via deze motie willen we vanuit Gent druk zetten om deze beslissing te herbekijken. Waarom zou hier niet kunnen wat in steden in onze buurlanden wel al mogelijk is?”

 

2. Geen ‘religieuze voorschriften’ voor overheidsopdracht vlees/charcuterie

N-VA-gemeenteraadslid Els Roegiers: “Het stadsbestuur schrijft een nieuwe overheidsopdracht uit voor vlees, charcuterie en veggie-alternatieven. Voor het eerst is opgenomen dat de leverancier bij voorkeur ook producten kan leveren die voldoen aan specifieke religieuze voorschriften (lees o.a. halal). Met N-VA vinden we dat via het reguliere aanbod en de vegetarische of veganistische alternatieven al een brede waaier aan voedingswijzen voorzien wordt. Hier nog een extra aanbod bovenop voorzien is niet wenselijk, ook vanuit financieel oogpunt en vanuit dierenwelzijnsperspectief. Ik heb daarom een amendement ingediend om de passage over religieuze voorschriften te schrappen.”

 

3. Veiligheidsbeleid: recente bomaanslagen en drugstrafiek

De afgelopen maand vonden in twee verschillende wijken van onze stad twee bomaanslagen plaats. Ongezien in Gent. Anneleen Van Bossuyt: “Het politioneel en gerechtelijk onderzoek loopt uiteraard nog, maar vanuit diverse hoeken wordt de link gelegd met drugsgerelateerde criminaliteit. De afgelopen maanden werd al duidelijk dat drugscriminelen Gent en de Gentse haven steeds meer in het vizier krijgen. Ik zal er bij de burgemeester voor pleiten om dringend een concreet actieplan met het nodige budget op tafel te leggen om de drugstrafiek zwaar aan te pakken en de Gentenaars te beschermen tegen dit drugsgeweld.”

 

4. Toekomst doven straatverlichting

Sinds vorige week wordt de openbare verlichting in onze stad ’s nachts deels gedoofd. Ledeberg en Zwijnaarde kwamen al aan de beurt. N-VA-gemeenteraadslid Ronny Rysermans: “De maatregel werd ingevoerd omwille van de door de energiecrisis sterk gestegen elektriciteitsprijzen. Nachtelijke straatverlichting draagt voor veel mensen bij tot een verhoogd sociaal veiligheidsgevoel. Nu de prijzen terug dalen en stabiliseren is de urgentie voor een stuk weg. Ik wil van het stadsbestuur weten of men de ingevoerde crisismaatregel als een tijdelijk verhaal of integendeel als een permanente blijvende ingreep. Ik pleit er ook voor om versneld werk te maken van de uitrol van openbare led-verlichting in onze straten, want momenteel bedraagt de zogenaamde ‘verledding’ in Gent maar rond de 18%. Led-lampen verbruiken immers veel minder en gaan veel langer mee. Zo kunnen we een aanzienlijke besparing realiseren.”

 

5. Evaluatie en afronding project Post-mobiel Wonen op Lübecksite

In november 2020 startte het stadsbestuur op de Lübecksite aan de Afrikalaan een driejarig opvangproject specifiek gericht op mensen die voordien in illegale kampementen leefden. Anneleen Van Bossuyt: “Dit project kost de Gentse belastingbetaler ruim 2,5 miljoen euro voor circa 90 personen. En dat in een stad waar al een ruim sociaal opvangnetwerk aanwezig is. Ik vroeg al twee maal de resultaten op, maar eind maart 2021 – quasi halfweg – was slechts één derde aan het werk, slechts de helft volgde de lessen Nederlands, en nog altijd voldeden niet alle kinderen aan de leerplicht. Ik ben benieuwd hoe dit sindsdien geëvolueerd is. Maar ik wil van burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) zeker ook de garantie dat dit op geen enkele manier verder gezet wordt en zo nog meer geld kost.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is