7 ideeën voor nog betere Gentse Feesten

Op 27 november 2019
Gentse Feesten

Onlangs was er de jaarlijkse Themacommissie Gentse Feesten met de bespreking van de evaluatieverslagen van de politie, brandweer en andere diensten over de voorbije editie 2019. Met N-VA doen we graag onze duit in het zakje. Daarom formuleren we zeven aanbevelingen voor nog betere Gentse Feesten in 2020.

1. Waarom geen (gedeeltelijk) fietsverbod als oplossing voor het spanningsveld tussen fietsers en voetgangers in (een deel van) de feestenzone. Ook de Gentse politie vraagt zich terecht af of het onbeperkt toelaten van fietsen in de feestenzone nog een goede zaak is.

2. De invoering van 1 herbruikbare beker voor de hele feestenzone, te gebruiken en in te wisselen op alle grote pleinen. De Gentse Feestenbezoeker is hier duidelijk vragende partij voor.

3. Meer aandacht voor de problematiek van ongewenst seksueel gedrag. Het is een goede zaak dat de politie de suggestie van collega Elke Sleurs overneemt om het publiek o.a. te sensibiliseren via de lichtkranten. Meisjes en vrouwen moeten zich veilig voelen en de aangiftedrempel moet omlaag.

4. Strikter toezien op geluidsoverlast veroorzaakt door pop-ups en andere tijdelijke activiteiten. Uit de cijfers blijkt dat veel van de klachten net over dit soort zaken gaan.

5. Beter toegankelijke Gentse Feesten. Nu worden amper een tiental activiteiten proactief integraal toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap: dat ambitieniveau moet een flink stuk omhoog. Ook de bereikbaarheid van het centrum moet beter, vb. via het rolstoeltoegankelijk maken van de gratis shuttlebussen aan de Weba en de Watersportbaan.

6. De politie wijst op openlijk druggebruik aan de rand van de feestenzone. N-VA pleit voor verscherpte aandacht hiervoor. Voor ons geen banalisering van drugs tijdens evenementen.

en

7. Geen aanbeveling, maar een vraag: graag snel duidelijkheid over het budget dat het stadsbestuur de komende jaren voor de Gentse Feesten voorziet. Want jammer maar helaas: het gloednieuwe Meerjarenplan 2020-25 geeft hierover geen info.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is