Anneleen Van Bossuyt dient klacht in tegen WoninGent

Op 2 oktober 2018, over deze onderwerpen: Sociale zaken, Verkiezingen 2018

 N-VA stapt naar parket met vraag om hoogdringend nader onderzoek tegen WoninGent

 

Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt vraagt het parket dringend nader onderzoek in te stellen tegen de Gentse sociale huisvestingmaatschappij WoninGent naar aanleiding van de schrijnende VRT-reportage gisteravond (1 oktober) over de lamentabele toestand van sociale woningen van de stedelijke huisvestingsmaatschappij. In de reportage werd duidelijk dat ongeschikt verklaarde woningen nog steeds verhuurd worden in strijd met de Vlaamse Wooncode.

 

Van Bossuyt: “De winter staat voor de deur. Er moet dus dringend een oplossing komen voor deze mensen. Aangezien er geen gemeenteraad is voor de verkiezingen, zie ik geen andere oplossing dan via de juridische weg.”

 

WoninGent kreeg recent van de Vlaamse regering voor de tweede keer op rij een weinig rooskleurige doorlichting: financieel beheer en planning zijn niet onder controle en dat heeft een zware impact op alle andere domeinen. Dat de problemen groot zijn, is geen verrassing. Van Bossuyt: “Het is hemeltergend dat het stadsbestuur doet alsof ze van niets weten of dat er te weinig budget zou zijn van de Vlaamse overheid. Dit terwijl Vlaams minister Liesbeth Homans 53% meer budget vrijmaakt voor sociale huisvesting dan tijdens de vorige legislatuur.”

 

Van Bossuyt: “In de gemeenteraad hebben wij de voorbije 6 jaar keer op keer – op basis van de Vlaamse visitatierapporten, op basis van de jaarrapporten van de Ombudsvrouw en op grond van talrijke getuigenissen van huurders – de bestaande wantoestanden aangeklaagd: de abominabele woonsituatie in tal van WoninGent-complexen, de hoge leegstand, het gebrek aan herstellingen, het gebrek aan opvolging van de klachten van huurders, het gebrek aan financieel management. Laatst nog op de voorbije gemeenteraad van september. Maar al onze kritieken en voorstellen om de situatie te verbeteren werden weggewuifd of op minachting onthaald.”

“Geregeld weigerde het stadsbestuur vlakaf om zelfs maar te antwoorden op onze vragen omdat WoninGent niet onder de bevoegdheid van de gemeenteraad zou vallen,” aldus Van Bossuyt, “Maar WoninGent is voor 99% in handen van het stadsbestuur en sp.a, Groen en OpenVLD verdelen onder elkaar 13 van de 15 postjes in de raad van bestuur, de oppositie is niet vertegenwoordigd. Wat hebben die mensen daar zitten doen? Voor de huurders hebben ze het alvast niet opgenomen. Ik begrijp de teleurstelling en woede van de mensen volledig. De mensen zijn gewaarschuwd: met kandidaat-burgemeesters als Rudy Coddens (sp.a-Groen) en Matthias De Clercq (OpenVLD) zal er de komende jaren niets veranderen.”

De slechte toestand van het patrimonium is het resultaat van decennialang slecht management en wanbeleid. De slotsom vandaag is dat 2/3 van het woningbestand van WoninGent aan een grondige renovatie toe is, 1/3 daarvan heel dringend (zoals gisteren ook bleek uit de reportage). De stedelijke verantwoordelijken mogen eens in de spiegel kijken voordat ze een paraplu opentrekken richting een Vlaamse minister die de budgetten voor sociaal wonen sterk opgetrokken heeft.


Van Bossuy besluit: “Met N-VA willen we de komende jaren 100% inzetten op de renovatie van sociale woningen, want zo kan het niet langer. Dat staat ook duidelijk zo in ons programma. Wanneer ik bij sp.a-Groen hoor dat ze weer eens beloven om 1000’en sociale woningen bij te bouwen dan denk ik: dit is de mensen bedriegen. De gevolgen van dat soort beleid zijn vandaag duidelijk. Ik zal deze week nog persoonlijk bij het parket met hoogdringendheid een nader onderzoek vragen omtrent deze wantoestanden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is