Anneleen Van Bossuyt: “Meer dan 4 op 5 Gentse politiemensen wil gebruik van bodycams uitbreiden”

Op 7 oktober 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid
politie

Naar aanleiding van het gebruik van bodycams tijdens de coronaperiode hield de Gentse politie een evaluatie-enquête bij de eigen medewerkers. Negenentachtig politieagenten namen er aan deel. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “De steun voor het gebruik van bodycams blijkt zeer groot te zijn bij het politiepersoneel. Met N-VA pleiten we er al langer voor om het gebruik van de bodycams in de politiewerking uit te breiden. Deze cijfers tonen dat hier een stevig draagvlak voor bestaat.”

 

Van Bossuyt: “Momenteel kunnen bodycams in Gent alleen in specifieke omstandigheden gebruikt worden: tijdens de Gentse Feesten, in de Overpoort, in het kader van de – ondertussen gelukkig zo goed als volledig afgeschafte – coronamaatregelen, en bij ernstige rellen. In de enquête geeft 90% van de agenten aan dat ze de bodycams in deze situaties opnieuw zouden gebruiken.”    

Van Bossuyt: “Bovendien zegt 86,5% dat ze de bodycam ook zouden gebruiken mocht dit ook toegelaten worden tijdens de gewone, dagdagelijkse politiewerking (verkeer, interventies, wijkwerking, …). Dit geeft aan dat een grote meerderheid van onze Gentse politiemensen de bodycam als een echte meerwaarde ervaart. Ook qua gebruiksgemak en beeldkwaliteit scoort de bodycam een hoge 4 op 5.”

Van Bossuyt: “De bodycam blijkt op verschillende vlakken zijn nut te bewijzen. Agenten zetten de bodycam vooral in om bewijsmateriaal te verzamelen, wanneer er discussies zijn, of wanneer er sprake is van agressie. Bodycams kunnen ook helpen om klachten over ongepast politieoptreden te objectiveren. Dat is in het belang van alle partijen.”

Van Bossuyt: “Met N-VA blijven we er op aandringen om het gebruik van bodycams uit te breiden. Dat is duidelijk wat de politiemensen op het terrein ook wensen. Burgemeester De Clercq (OpenVLD) schermt in het antwoord op mijn vraag met het argument dat nog niet elke vakbond mee is en dat men vanuit syndicale hoek een sterker wettelijk kader wil, maar het mag nu toch vooruit beginnen gaan. Voormalig minister Jambon (N-VA) heeft het gebruik van bodycams en dashcams al in 2018 wettelijk mogelijk gemaakt. Ik wil burgemeester De Clercq oproepen om bij minister Verlinden het nodige te doen om eventuele resterende obstakels zo snel mogelijk op te lossen. Via zijn partijgenoten in de federale regering of via zijn coalitiepartner CD&V die de minister van binnenlandse zaken levert, heeft hij daartoe alle kansen.”   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is