Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Als vaklui in Oostende kunnen parkeren op bewonersplaatsen voor dringende interventies, dan moet dat in Gent toch ook kunnen?”

Op 23 november 2022, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Mobiliteit en openbare werken
cv

Het probleem van vaklui (loodgieters, elektriciens, …) die in bewonersparkeerzones hun voertuig niet kwijt kunnen is al langer gekend, maar een oplossing was er tot dusver niet. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Nochtans verklaarde de voltallige gemeenteraad al in 2019 – op ons initiatief – voorstander te zijn van een systeem waarbij vaklui een beperkte tijd zouden kunnen parkeren op bewonersplaatsen. Volgens schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) was er wel eerst een wijziging van de wegcode nodig. Maar het overleg hierover met de bevoegde federale minister leverde tot dusver geen tastbaar resultaat op. Deze week stelde de Stad Oostende echter een oplossing voor die ook in Gent perfect kan werken. Met N-VA zetten we dit op de agenda van de  gemeenteraad nu maandag en ik hoop dat de meerderheidspartijen ons voorstel zullen volgen.”

Van Bossuyt: “Mensen die in het stadscentrum wonen klagen er al langer over dat het moeilijker en moeilijker wordt om nog vaklui te vinden die tot bij hen willen komen voor dringende werken of herstellingen. In heel wat straten en buurten is het virtueel onmogelijk voor vaklieden om reglementair te parkeren. Dat bevestigen de betrokken beroepen ook zelf. Onder meer in bewonerszones kunnen die mensen hun voertuig – waarin zich ook al hun werkmateriaal bevindt – niet reglementair parkeren op het openbaar domein.”

Van Bossuyt: “Hoewel het stadsbestuur zich sinds 2019 al herhaaldelijk akkoord heeft verklaard met het principe dat vakmensen voor dringende herstellingen zouden moeten kunnen parkeren op bewonersplaatsen, geraakt de kwestie maar niet opgelost. Schepen Watteeuw blijft schermen met mogelijke juridische problemen en de gesprekken ter zake lijken nergens heen te gaan. Je zou bijna gaan denken dat het probleem weinig prioritair is voor de schepen.”

Van Bossuyt: “Gelukkig heeft de Stad Oostende deze week getoond dat er wel een oplossing mogelijk is. Vaklui – en ook zorgverstrekkers – zullen er anderhalf uur mogen parkeren op bewonersplaatsen. Vakmensen moeten zich daarvoor eenmalig registreren. Van zodra dat gebeurd is, zullen ze op bewonersplaatsen kunnen parkeren, mits ze online een parkeersessie voor een dringende interventie starten. Tegelijk wordt de signalisatie aangepast: bewoners-parkeerborden worden vervangen door gemeentelijke-parkeerkaarten-borden, die dan gelden voor zowel bewoners, vaklui als zorgverstrekkers en met specifieke criteria voor elke groep.”

Van Bossuyt: “Maandag leg ik in de gemeenteraad een voorstel op tafel om zo’n aanpak ook in Gent in te voeren. Met overleg, want elke stad is anders. De bewoners en ook de andere betrokken groepen moeten hierover hun zeg kunnen doen. Ook wil ik burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) oproepen om dit dossier naar zich toe te trekken. In het belang van zowel de centrumbewoners als de vaklui in kwestie. De mensen wachten nu al lang genoeg op een oplossing. Tijd om knopen door te hakken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is