Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Communicatie Gents stadsbestuur over praktijktestonderzoek stigmatiseert onterecht Gentse ondernemers en handelaars”

Op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Economie & Werk

Gisteren werden de resultaten bekend gemaakt van een nieuw praktijktestonderzoek over discriminatie op de Gentse arbeidsmarkt in opdracht van het stadsbestuur (54.368,54 euro).
N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “In plaats van te kiezen voor een genuanceerde voorstelling van de cijfers kiezen De Clercq & Co er eens te meer voor om ondernemers en werkgevers te stigmatiseren. Men creëert opnieuw het beeld dat racisme en discriminatie alomtegenwoordig zijn in het aanwervingsbeleid van onze Gentse handelszaken en bedrijven. Dat is nefast en intellectueel oneerlijk.”   

Personeelsschepen Van Braeckevelt (Groen) verklaart dat dit ‘rapport boekdelen spreekt’”, zegt Van Bossuyt. “Maar de waarheid is dat er voor racisme – hét stokpaardje van dit stadsbestuur – op de arbeidsmarkt weinig aanwijzingen te vinden zijn. Het onderzoeksrapport stelt expliciet dat de cijfers op dit vlak statistisch zwaksignificant zijn. Anders gezegd: het is goed mogelijk dat de beperkte cijferverschillen gewoon het resultaat zijn van toeval. Om op basis hiervan als stadsbestuur stellig te gaan beweren dat de discriminatie van mensen met een migratieachtergrond een structureel probleem is, is gewoon niet correct.”

We moeten natuurlijk ook een kat een kat durven noemen,” zegt Van Bossuyt. “De cijfers tonen aan dat er op sommige vlakken wel degelijk een probleem is. Dove mensen, oudere sollicitanten en transgenders worden minder vaak uitgenodigd voor een job-interview. Daar moeten we aan werken. Samen met de werkgeversorganisaties moeten we onze bedrijven hierover blijvend sensibiliseren. We moeten vooroordelen wegnemen en ervoor zorgen dat die groepen gelijke kansen hebben op onze arbeidsmarkt.”

“Tegelijk is er ook heel wat positief nieuws: gender of een verleden met een zware ziekte zoals kanker beïnvloeden de jobkansen van mensen niet,” stelt Van Bossuyt vast. “Bovendien blijkt dat in vier van de zes onderzochte sectoren – o.a. in de industrie, bij de uitzendbureaus en in de administratie – er globaal geen probleem is op vlak van racisme of discriminatie. Opvallend is dat dit net wél het geval is bij non-profitorganisaties, traditioneel toch een eerder links georiënteerde sector die graag uitpakt met een stevig anti-discriminatiediscours. Geen daden maar woorden blijkbaar.”

“Ik begrijp dat ondernemers zich geviseerd voelen door het Gentse stadsbestuur,” aldus Van Bossuyt. “De kritiek van ondernemersorganisaties Unizo en VOKA op de Gentse aanpak is in mijn ogen terecht. Het stadsbestuur miskent de inspanningen die gedaan worden om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Het zou misschien ook niet slecht zijn om dit soort onderzoeken aan een ‘peer review’ te onderwerpen. Dat is heel gebruikelijk in de wetenschappelijke wereld en kan de kwaliteit alleen mar ten goede komen.”

Van Bossuyt besluit: “Het is alweer duidelijk welke partij binnen het Gentse stadsbestuur de broek draagt. Dat OpenVLD hier in meegaat begrijp ik niet. Mathias De Clercq laat onze Gentse ondernemers en handelaars opnieuw in de kou te staan. De interpretatie van de resultaten door het Gentse stadsbestuur is op zijn best eenzijdig en de communicatie ongenuanceerd, stigmatiserend en finaal polariserend. Ook het eerder al aangekondigde voornemen om als stad bedrijven desnoods eigenhandig en in samenwerking met Unia voor de rechter te slepen blijft verontrustend, zeker onder een liberale (?) burgemeester.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is