Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Verbod op levensbeschouwelijke kentekens voor stadsmedewerkers in contactfuncties invoeren”

Op 8 juni 2021, over deze onderwerpen: Personeel
Balie

Naar aanleiding van het actuele debat over het dragen van levensbeschouwelijke kentekens door overheidspersoneel legt de N-VA-fractie het dossier op de tafel van de Gentse gemeenteraad. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “We leggen in de gemeenteraad van juni een voorstel neer om een verbod in te voeren op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens voor stadsmedewerkers die in contact komen met burgers. Voor ons is dit essentieel om de neutraliteit van de dienstverlening te garanderen. Mensen die aan een loket komen hoeven niet geconfronteerd te worden met deze of gene religieuze of politieke visie van ambtenaren.”

Het dossier van de neutraliteit van overheidspersoneel is opnieuw brandend actueel. Aanleiding zijn het vonnis over een sollicitante met hoofddoek bij de Brusselse MIVB en de benoeming van een door de Ecolo/Groen-fractie voorgedragen federale regeringscommissaris met hoofddoek bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Beide kwesties leidden tot interne spanningen binnen de Brusselse en federale regeringen, met opmerkelijke uitspraken en stellingnames vanuit de MR en de PS.

Van Bossuyt: “In Gent bestond al een verbod van 2007 tot 2013. In Antwerpen bestaat een verbod al onafgebroken sinds 2007. OpenVLD en Vooruit hebben het verbod daar ten andere mee ingevoerd. De PS neemt vandaag een standpunt in geïnspireerd door de Antwerpse praktijk: een verbod op levensbeschouwelijke kentekens voor gezagsfuncties en voor medewerkers die met het publiek in contact komen.”

Van Bossuyt: “Bijkomend element om dit op de Gentse politieke agenda te zetten zijn de uitspraken van toekomstig schepen van personeelszaken El-Bazioui (Groen) in De Zevende Dag van afgelopen zondag. Daar beweerde ze dat het zogenaamde ‘hoofddoekendebat’ geen voorwerp van politieke discussie is in Gent. Met ons voorstel willen we duidelijk maken dat dit volstrekt onjuist is. De kwestie leeft zeker wel in onze stad.”

Gemeenteraadslid Gert Robert (N-VA), lid van de commissie personeelszaken: “De neutraliteit van de stedelijke dienstverlening is belangrijk. Als lokaal bestuur moeten we elke schijn van partijdigheid vermijden. Via het voorgestelde verbod kunnen we ook het draagvlak voor een divers personeelsbeleid als afspiegeling van een diverse stad bij personeel en bevolking vergroten. Een medewerker met bijvoorbeeld een t-shirt met de slogan ‘la religion avant toute chose’ kan simpelweg absoluut niet. Zoiets schaadt het vertrouwen van burgers in de overheid.”

Van Bossuyt besluit: “Ik hoop van harte dat OpenVLD-burgemeester De Clercq als liberaal ons voorstel zal steunen. Ik ga ervan uit dat de neutraliteit van de overheid en van openbare dienstverlening ook voor hem en zijn partij belangrijke principes zijn. Maar ik vrees er eerlijk gezegd voor: eerder gingen de Gentse liberalen ook al akkoord met de invoering van religieuze symbolen in het stedelijk onderwijs.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is