Anneleen Van Bossuyt: “Na bijna anderhalf jaar nog steeds beperkte resultaten voor project ‘Post-mobiel Wonen’ op Lübecksite”

Op 1 april 2022, over deze onderwerpen: Integratie

In november 2020 startte het stadsbestuur het  project ‘Post-mobiel Wonen’ op de Lübecksite aan de Afrikalaan: een driejarig containerdorp met begeleiding op maat voor Romagezinnen die voordien in illegale kampementen leefden. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “We zijn nu 17 maanden ver, zo goed als halfweg. Maar de resultaten ogen niet fraai: er is slechts 1/3 aan het werk, slechts de helft volgt lessen Nederlands en nog altijd voldoen niet alle kinderen aan de leerplicht.”

Van Bossuyt: “Aanvankelijk stapten 95 mensen in het project. Begin september waren dat er nog 85 en nu blijken het er nog maar 74 te zijn. Slechts 2 gezinnen van telkens 2 kinderen verlieten het project omdat ze een reguliere woning vonden. Anderen verlieten het project zonder gevolg. Eén gezin keerde vrijwillig terug naar de thuisregio en drie gezinnen werden uit het project gezet wegens agressie of het niet naleven van de afspraken en regels.”

Van Bossuyt: “Van de volwassenen is amper één derde aan het werk. Slechts vier mensen hebben een vast contract. Alleen seizoensarbeid doet het aantal werkenden soms tijdelijk toenemen. Net geen 50% van de volwassenen volgt de verplichte taallessen Nederlands. Een kwart kan geen enkele valabele reden (werk of ziekte) voorleggen waarom ze de lessen niet volgen.”

Van Bossuyt: “Over de schoolplichtige kinderen wordt gesteld dat negen op de tien ‘regelmatig tot regulier’ naar school gaan. Na bijna anderhalf jaar zou ik verwachten dat álle kinderen naar school gaan zoals het hoort. Ik vraag me ook af wat ‘regelmatig’ hier inhoudt – één, twee, drie, … dagen per week? – en hoeveel kinderen tot deze groep behoren – een kwart, de helft, …?”

Van Bossuyt: “Het stadsbestuur investeert 2,5 miljoen euro belastinggeld in dit aparte project voor een toch kleine groep mensen. Het is erg te moeten vaststellen dat halverwege veel van de betrokken personen nog altijd niet doen wat van hen verwacht wordt: Nederlands leren, een job leren of uitoefenen, en de kinderen naar school sturen. Dit geld kon elders beter besteed worden. Onze stad heeft sowieso al een ruim aanbod aan sociale hulpverlening waar mensen in nood terecht kunnen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is