Anti-Watteeuw affiche gevolg van polariserend beleid paars-groen

Op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Mobiliteit en openbare werken

Sp.a Gent, OpenVLD Gent en Groen Gent uitten hun afkeer voor een ludieke actie van een aantal Gentse handelaars. Lichtjes overdreven als je het ons vraagt. Wie kaatst mag de bal verwachten. Hieronder onze reactie.


Discriminatie van klanten op basis van hun ras, geaardheid, geloof of politieke overtuiging kan voor N-VA Gent niet. N-VA Gent zou het dan ook betreuren mochten sommige handelaars effectief mensen weigeren te bedienen in hun zaak op dergelijke basis.

De schertsende affiche (een verbodsbord met Filip Watteeuw met rode clownsneus) die sommige handelaars ophangen is duidelijk ludiek bedoeld. Ze is evenwel ook een teken van de toegenomen spanningen die het circulatieplan-Watteeuw veroorzaakt in de Gentse samenleving. Wanneer handelaars zo ver gaan dat ze bereid zijn een deel van hun omzet te verliezen door de sympathisanten van het beleid en de bewuste schepen voor het hoofd te stoten, toont aan hoezeer dit plan en het stadsbestuur Gent verdelen. Blijkbaar vinden deze handelaars de negatieve economische gevolgen van het plan-Watteeuw een stuk groter dan het verwachte inkomensverlies door hun actie. Dat zegt genoeg over het draagvlak voor dit verdelend plan en het gebrek aan echte inspraak en participatie vooraf dat het paars-groene stadsbestuur kenmerkt.

Het circulatieplan is niet alleen het plan van schepen Watteeuw. Het is een initiatief van SP.a, Groen en Open VLD waarvan de schepen van mobiliteit de verpersoonlijking en politiek verantwoordelijke is. Dat hij in deze persoonlijk geviseerd wordt, is niet correct maar begrijpbaar.

Na een gefaald inspraaktraject vooraf kan volgens N-VA Gent de knoop enkel doorgehakt worden met een referendum waar voor- en tegenstanders zich kunnen uitspreken en waarna we met z'n allen de rangen moeten sluiten om de beslissing van de Gentenaren uit te voeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is