Brief van Anneleen Van Bossuyt aan Daniël Termont

Op 11 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Beste meneer Termont,

Beste Daniël,

 

Hartelijk dank voor uw brief, ik heb deze met veel aandacht gelezen. En hoewel je mij nergens bij naam noemt, mag ik aannemen dat je naar mij verwijst.

 

Ik ben nieuw in de gemeentepolitiek en ik hoop dat ik aan het einde van mijn politieke loopbaan kan zeggen dat ik evenveel voor onze stad heb gerealiseerd als jij.

 

De schandalen van boten en banken, het creëren van winnaars en verliezers met het circulatieplan en de ‘ontdekking’ van de beschimmelde sociale woningen in onze stad… Gent is nog steeds een vooruitstrevende stad, maar met een voorbijgestreefde bestuurscultuur.

 

Jouw figuur heeft het kartel 6 jaar geleden naar een absolute meerderheid geleid, maar de realiteit is vandaag dat je een stad nalaat die meer verdeeld is dan ze ooit geweest is en jouw aura is verdwenen.

 

Duidelijke keuzes maken en daar ook voor uitkomen, noem jij polariseren. Angst zaaien en leugens verspreiden over het programma van een politieke tegenstander is nergens voor nodig.

 

Om Gent een open en vooruitstrevende stad te houden is verandering nodig.

 

Een stad die inzet op jobs als weg uit armoede, en niet voortdurend naar andere beleidsniveaus wijst.

 

Een stad waar de overheid er niet voor zichzelf is, maar voor de burger (ook op zaterdag, ’s avonds en op afspraak).  Met een duidelijke focus op de stedelijke kerntaken.

 

Een stad waar het Nederlands belangrijker blijft dan de hoofddoek in ons onderwijs.

 

Een stad waar men de putten van de woningmaatschappij niet nog dieper maakt, maar duidelijk kiest voor het belang van de huurders door het patrimonium te renoveren en een voorrangsbeleid te voeren tot er een gezonde sociale mix is (medewerkers van WoninGent tellen daarvoor niet mee).

 

Een stad die niet star kiest voor de tram of niets, maar waar we juist oplossingen zoeken om met de schaarse middelen zoveel mogelijk extra kilometers tram te krijgen, zelfs al is dat dan een trambus zonder sporen.

 

Een stad die de ogen niet sluit voor het feit dat er in Gent vandaag verhoudingsgewijs meer criminele feiten gepleegd worden dan Antwerpen.

 

Het is niet omdat het subjectieve onveiligheidsgevoel bij sommigen in Gent nog goed is, dat men de problemen moet wegwuiven. Iedere Gentenaar heeft recht op een overheid die het maximale doet voor zijn veiligheid. En ja: Gent heeft geen militairen nodig. Maar wij hebben ook geen joodse scholen en wijken om te bewaken.

 

Een stad waarin de regulitis ondernemers niet versmacht, waar de ambitie hoog blijft en waar we de brains van geweldige Gentse bedrijven niet negeren.

 

Een stad waarin we geen winnaars en verliezers creëren met drastische beleidsbeslissingen zonder echte inspraak zoals jullie met het circulatieplan hebben gedaan.

 

Een stad ook waarin je al die dingen mag vinden en zeggen zonder daarom belachelijk gemaakt te worden of aangepakt met een agressie die nergens voor nodig is.

 

Tolerantie en diversiteit gaan niet alleen over andere culturen, maar ook over meningen waar je het niet noodzakelijk mee eens bent. Ik heb de voorbije maanden helaas aan den lijve ondervonden dat het op dat vlak al eens durft tegenvallen in ons Gent, Daniël.

 

Onze stad is er de afgelopen 30 jaar gigantisch op vooruit gegaan, dankzij de inzet van heel veel Gentenaars. En ze zal na komende zondag ook blijven vooruitgaan. Maar ik begrijp jouw zenuwachtigheid, het socialisme in Gent wankelt.

 

Ik kan je geruststellen, de Gentenaars zijn slim genoeg. Wat er ook gebeurt zondagavond, Gent zal een bekwame burgemeester krijgen.

 

Maar op alle punten die ik opsomde hebben de Gentenaars ook evenveel recht om te kiezen voor  verandering.

 

 

Vriendelijke groeten

 

 

Anneleen Van Bossuyt

Een Gentenaar die klaar is voor verandering.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is