Dalend vertrouwen in stadsbestuur

Op 29 juli 2021, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Beste Gentenaar,

De cijfers van de nieuwe Stadsmonitor – gebaseerd op een grootschalige enquête – bevestigen wat we al langer op straat voelen: het vertrouwen van de Gentenaars in het stadsbestuur zit in dalende lijn. 

Mensen uit allerlei hoeken van de samenleving contacteren ons met de problemen en frustraties die ze in Gent ondervinden.

Ondernemers omdat het stadsbestuur hen stigmatiseert door te doen alsof racisme alomtegenwoordig is bij aanwervingen, terwijl er in de belangrijkste sectoren net géén spoor meer van te bekennen valt volgens het recentste praktijktestonderzoek. Ondernemers ook die niet begrijpen dat OpenVLD-burgemeester De Clercq als liberaal de bedrijfsbelasting met 1,5 miljoen euro verhoogt, terwijl de coronacrisis nog altijd aan de gang is.   

Burgers die in hun woonwijk elke dag geconfronteerd worden met overlast door sluikstorters en criminaliteit van drugsdealers. Vanuit bijvoorbeeld de buurt van het Vogelenzangpark en de Tolhuisbuurt bereiken ons al maanden verontrustende berichten, maar het stadsbestuur grijpt onvoldoende in. Parkjes in de deelgemeenten – Ledeberg, Sint-Amandsberg, enz. – kampen met gelijkaardige problemen zonder dat er verbetering komt.

Sociale huurders die klagen over de toenemende onleefbaarheid van hun appartementsblok. Omgekeerd ook mensen die zich afvragen waarom sociale woningen in hun buurt zo lang leeg blijven staan en er zo verloederd bij liggen.

Fietsers die blij zijn dat cijfers van het UZ Gent eindelijk objectief tonen dat tramsporen wel degelijk een gevaar vormen: jaarlijks komen bijna 500 mensen zo op één van de Gentse spoeddiensten terecht. In 2018 lachten alle meerderheidspartijen – Groen voorop – het probleem nog weg en nu schrikken ze zich plots een hoedje.

Bewoners en handelaars die zich niet gehoord voelen bij de opmaak van de nieuwe wijkmobiliteitsplannen voor de Dampoort, Gentbrugge en Zwijnaarde. De indruk leeft sterk dat dit stadsbestuur alleen luistert naar gelijkgestemde burgers en organisaties als het over mobiliteit (of andere zaken!) gaat.

Gezinnen met kinderen die zich zorgen maakten of ze aan de Blaarmeersen nog wel een veilig namiddagje uit konden beleven. Ook hier toonde het stadsbestuur niet te kunnen leren uit eerdere fouten. Er moeten altijd eerst ongelukken gebeuren vooraleer er opgetreden wordt. Naar de oppositie wordt zelden geluisterd.

Ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan. Met N-VA Gent leggen we deze problemen allemaal en systematisch op het bord van het stadsbestuur. Ik hoop van harte dat de mensen ons vlot blijven vinden en ik wil iedereen oproepen om ons de problemen in hun straat of wijk te melden onder het motto ‘Samen voor een beter Gent’!

Voor iedereen van harte een deugddoende zomer gewenst!

 

Met Gentse groeten,

Anneleen Van Bossuyt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is