Dan toch geen uitbreiding van de LEZ in Gent

Op 19 augustus 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Wij vernemen dat het stadsbestuur afziet van de uitbreiding van de LEZ. Wij hebben de studie die aan de basis ligt van de beslissing nog niet kunnen inzien. Dit is een eerste korte reactie.

  • Het stadsbestuur ziet eindelijk in dat de winst van een grotere LEZ niet in verhouding staat tot de lasten die het oplegt. Dit is net wat onze partij al een hele tijd opwerpt. Wij hadden geen dure studie nodig om dat te weten. Het bleek ook uit de invoering van de LEZ in het centrum. De sociale impact van een LEZ is bijzonder groot. Het treft vooral mensen die het al financieel niet ruim hebben.
  • De communicatie van het stadsbestuur volgt het bekende patroon. Eerst wordt de pers ingelicht pas daarna de leden van de gemeenteraad. Anneleen Van Bossuyt licht toe:

“Dit bestuur bewijst nog maar eens hoe bang ze zijn van een open en transparant debat. Wat we voorspeld hadden komt uit, de schepen informeert eerst de pers nog voordat wij de kans kregen de studie te lezen. Deze week nog werd mij inzage in de studie geweigerd. De schepen antwoordde dat de studie ‘nog niet finaal werd opgeleverd en nog ter bewerking ligt’ en dat ‘de finale versie van de studie in de komende weken verwacht wordt.’  Drie dagen later blijkt de studie niet alleen klaar, het schepencollege heeft op basis ervan al een reeks beslissingen genomen. Ik kan alleen maar vaststellen dat de schepen mij niet de waarheid heeft verteld.”

  • Gent voert ‘zuurstofwijken’ in waar bijzondere maatregelen van kracht worden zoals het afschaffen van de tweede bewonerskaart. Daarbij zijn ook wijken waar binnenkort een wijkcirculatieplan ingaat. Deze ‘zuurstofwijken’ komen dan ‘dubbelop’ het invoeren van knips, autoluwe straten enzovoort. Wat is daar de logica van? Voor ons moeten eerst de gevolgen van een wijkcirculatieplan worden afgewacht voordat er nog strengere regels worden opgelegd.
  • Vele Gentenaars vragen zich al jaren af of hun woning in een lage emissiezone komt te liggen of niet. Het is goed dat die onzekerheid is weggenomen. Wel is er veel onduidelijkheid over wat er in de plaats komt. Wij zullen de schepen uitleg vragen over de nieuwe maatregelen zodra wij daarvoor de kans krijgen.
  • Het doel van een LEZ is de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden te verminderen. De geplande bouw van grote nieuwe gascentrales zal juist die uitstoot flink verhogen. Dit is een gevolg van de kernuitstap, een beslissing van de federale regering waar ook de Gentse meerderheidspartijen deel van uitmaken. Politiek wordt een LEZ dan moeilijker te verdedigen. Het zou straf zijn om tegelijk met de bouw van nieuwe gascentrales tienduizenden Gentenaars te verplichten hun voertuig weg te doen.
  • Er komt een luchtkwaliteitsfonds aan van 4.5 miljoen euro. Dit zou gespijsd worden met de opbrengsten uit de bestaande LEZ. Nochtans heeft de schepen steeds volgehouden dat de stad geen winst maakte aan de LEZ. Dat blijkt niet helemaal te kloppen, al is het een goede zaak dat de opbrengsten van de LEZ  gebruikt worden voor een verbetering van de luchtkwaliteit.

Een meer onderbouwde reactie volgt.
Zoals al gezegd hebben wij de studie over de uitbreiding nog niet kunnen inkijken. Het werd ons bezorgd na de communicatie van het stadsbestuur in de pers. Wij willen dit eerst grondig doornemen en op basis daarvan ons standpunt verder bepalen.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is