Definitief Wijkcirculatieplan Oud-Gentbrugge/Dampoort N-VA Gent: “Verkeer niet gewoon verschuiven van de ene naar de andere straat”

Op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Het stadsbestuur heeft zijn definitieve wijkcirculatieplan voor de wijken Dampoort en Oud-Gentbrugge bekend gemaakt. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “We zijn blij dat het stadsbestuur onder druk van bewoners, ondernemers en oppositie op enkele punten toch deels tegemoet is gekomen aan bezwaren en opmerkingen. De ingrepen aan Gentbruggebrug en in de Burvenichstraat zijn minder drastisch dan eerst gepland, de Dendermondsesteenweg blijft tweerichtingsverkeer. Maar tegelijk is duidelijk dat een reeks woonstraten en knooppunten een pak meer verkeer te slikken zullen krijgen. We vragen ons af: zal er globaal winst zijn, of wordt verkeer gewoon verschoven van het ene naar het andere punt? Essentieel voor ons is dat bij de beloofde evaluatie na zes maanden echt rekening wordt gehouden met de feedback van de bewoners en ondernemers.”

De nieuwe ingreep aan Gentbruggebrug illustreert mooi de zwakte van deze nieuwste versie van het  wijkcirculatieplan”, stelt gemeenteraadslid Gert Robert, zelf Gentbruggenaar. “Op zich is het positief dat de brug in beide richtingen open blijft voor alle verkeer. Maar vlak vóór de brug wordt dan toch een knip ingericht aan de kant van Sint-Amandsberg. Dit kan als gevolg hebben dat smalle woonstraten als de Emile Moysonlaan, de Wolterslaan, de Scheldestraat en de Klinkkouterstraat meer verkeer te slikken krijgen. Tegelijk zal de Gentbruggestraat – die men door de knip wilde ontlasten – meer vrachtwagenverkeer moeten verwerken. De bedrijven aan de Nijverheidskaai zijn door het nieuwe éénrichtingsverkeer aldaar immers alleen nog bereikbaar via deze weg. Verder zullen automobilisten die vanuit Gentbrugge over de brug rijden meermaals fietsers moeten kruisen. Ook het Gents Milieufront (GMF) heeft al – terecht – de vraag gesteld of dit nu wel fietsveiliger zal zijn. Samengevat: de winst die men op één plaats hoopt te boeken, lijkt elders verloren te gaan.”

“Een ander pijnpunt is dat dit circulatieplan via knippen en sterk uitgebreid éénrichtingsverkeer een hele reeks eilandjes dreigt te creëren, zowel aan de kant Sint-Amandsberg als in Oud-Gentbrugge”, zegt Van Bossuyt. “En ook hier lijkt het vooral een verhaal van winnaars enerzijds en verliezers anderzijds te worden. Zo dreigt de knip aan het kerkplein in Gentbrugge in combinatie met het éénrichtingsverkeer in de Gentbruggekouter ervoor te zorgen dat er een pak meer verkeer zal passeren aan de school Groen Drieske richting de achterliggende woonwijken. Is dat wat men voor ogen heeft? Ik heb niet de indruk dat het stadsbestuur alle consequenties van dit plan terdege heeft doorgedacht.”

“Streven naar meer verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid is vanzelfsprekend een goede zaak. Dat is ook de ambitie van N-VA Gent voor alle Gentse wijken”, zegt Robert. “Maar de vraag is of we dat ook niet kunnen bereiken met iets minder verregaande, meer doordachte ingrepen en vooral ook zonder het gewoon verplaatsen van problemen. Het wordt hoe dan ook afwachten of de nu geplande maatregelen de plaats van met name zwakke weggebruikers effectief zullen verbeteren. In dat kader wil ik hier ook nog eens expliciet pleiten voor een kordate handhaving van de snelheidsregimes, voor investeringen in een verkeersveilige en aangepaste weginrichting, en voor het actief stimuleren van een verkeerscultuur van wederzijds respect tussen weggebruikers.

Van Bossuyt besluit: “Het is pas onder druk van collega Robert dat het stadsbestuur gekozen heeft voor extra participatie voor bewoners en ondernemers bij de opmaak van dit circulatieplan, en dat was ook broodnodig. De aangekondigde evaluatie van dit plan na zes maanden – dat is dan ongeveer halverwege 2023 – is voor ons dan ook heel belangrijk. Daarbij willen we naast cijfers over de evolutie van de verkeerscirculatie en het aantal verkeersongevallen vooral ook de mening van de bewoners en lokale ondernemers horen. Hoe ervaren zij de wijzigingen? Vinden zij dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeterd zijn? Wat zijn blijvende of nieuwe pijnpunten? Blijft alles vlot bereikbaar? Zijn er meer mensen – waaronder ook kinderen en jongeren – die zich duurzaam verplaatsen, o.a. met de fiets? Dat zijn voor ons finaal de toetsstenen, met dien verstande dat er natuurlijk ook onmiddellijke aanpassingen moeten mogelijk zijn, wanneer er acute verkeersproblemen zouden opduiken ten gevolge van dit nieuwe plan.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is