Dekolonisering: gek, gekker, Gent

Op 26 februari 2021, over deze onderwerpen: Integratie

Gisteravond debatteerde de gemeenteraad over het controversiële – zie Pippi Langkous & co – stedelijke dekoloniseringstraject. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Het stadsbestuur heeft hier een fameuze kans gemist om de Gentenaars te verbinden. Dit is het gevolg van de keuze om het dekoloniseringsdebat over te laten aan een kleine, zelf geselecteerde groep met radicale meningen.
Resultaat is dat de toon van het door de stedelijke werkgroep uitgebrachte rapport ronduit polariserend is, met termen als ‘witgewassen collectief geheugen’ en ‘witte Westerse dominantie’.

Met N-VA hadden we graag een echt en evenwichtig debat gezien waar elke geïnteresseerde burger aan had kunnen deelnemen.”

“Verontrustend is dat burgemeester De Clercq en zijn college op geen enkel moment afstand nemen van die polarisrende terminologie,” aldus Van Bossuyt. “Integendeel, men gaat heel ver mee in de visie dat veel Gentenaars – al dan niet bewust – racistisch zijn of minstens racistische trekjes vertonen. Dat blijkt ten overvloede uit de talrijke ‘heropvoedingsmaatregelen’ die men neemt: vormingen, trainingen en cursussen zijn nodig voor politiemensen, horecauitbaters, de uitgaanssector, leerkrachten en leerlingen, het stadspersoneel, en de Gentse burgers en verenigingen in het algemeen. Ook ondernemers en verhuurders worden andermaal via praktijktesten – inclusief juridische vervolging – geviseerd.”

“Het stadsbestuur gaat ook ver mee in het door de werkgroep dekolonisering gepredikte cultuurrelativisme,” zegt Van Bossuyt. “Inherent vrouwonvriendelijke symbolen als de hoofddoek en de boerkini moeten overal en altijd kunnen: in de openbare dienstverlening, op school, in de publieke zwembaden, enz. Decennia emancipatiestrijd worden zo geofferd op het altaar van de dekolonisering en het antiracisme. Dit kan voor ons totaal niet: de Verlichtingswaarden moeten de vanzelfsprekende grondslag blijven van onze maatschappij, hier mogen we geen duimbreed op toegeven.”

Van Bossuyt: “En in plaats van 100% in te zetten op het Nederlands – dé sleutel tot integratie en tot een succesvolle toekomst in onze samenleving – pleit het stadsbestuur, in navolging van de werkgroep, keer op keer voor meertaligheid en focussen op de ‘thuistaal’: o.a. in de stadsscholen en in de stedelijke dienstverlening. We zouden natuurlijk net het omgekeerde moeten doen: zoveel mogelijk mensen overtuigen om ook het Nederlands thuis een plaats te geven. De huidige coronacris heeft het nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt: de achterstand bij anderstalige kinderen is 2,5 keer groter.”

“Finaal heeft dit hele project weinig met dekolonisering van doen gehad,” stelt Van Bossuyt. “Tekenend is dat de werkgroep er zelfs niet in geslaagd om een oplijsting te maken van alle koloniale verwijzingen op het Gentse openbare domein. Dat laat men liever aan anderen over. In de plaats daarvan heeft men vanuit een modieus ‘woke’ perspectief een (extreem-)links geïnspireerde aanklacht tegen onze avondlandelijke samenleving geschreven, onder het zelfverklaarde motto ‘Herverdeel de macht!’ (en uiteraard de centen). En ons stadsbestuur neemt dit betoog zonder blikken of blozen ernstig en neemt er het leeuwendeel van over, inclusief tegenstrijdige verklaringen van diverse collegeleden.”

Van Bossuyt besluit: Wat me mateloos stoort is de paternalistische houding – het belerende vingertje – van burgemeester De Clercq & co. Vanop de zelf geclaimde ‘moral highground’ zal men de Gentenaar eens bewust maken van zijn of haar veronderstelde kwalijke vooringenomenheden. Men zal de Gentenaar eens uitleggen hoe hij of zij deze of gene roman moet lezen. Dit discours brengt mensen niet dichter tot elkaar. Integendeel, men praat de ene groep een koloniale of racistische erfzonde aan en veroordeelt de andere tot onvermijdelijke slachtoffers. Voor mij is de baseline dat we fier mogen zijn op onze gastvrije en altijd evoluerende Vlaamse identiteit en samenleving en de vrijheden en mogelijkheden die ze alle burgers biedt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is