Eindelijk doorbraak in dossier parkeerkaart voor vaklui. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Goed nieuws voor centrumbewoners die dringend een vakman nodig hebben”

Op 7 februari 2024, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Mobiliteit en openbare werken

Anneleen Van Bossuyt, fractieleider N-VA Gent: “Mensen die in het centrum van Gent wonen kennen het probleem: vakmensen – loodgieters, elektriciens, enz. – die willen langs komen voor een dringende herstelling of ingreep zijn steeds moeilijker te vinden. Want ze kunnen in de buurt bijna nergens meer reglementair parkeren. Met de N-VA pleiten we al sinds 2018 voor een oplossing via een speciale parkeerkaart. Gisteren kondigde schepen Watteeuw in antwoord op mijn zoveelste vraag hierover aan dat men hier nu eindelijk echt werk gaat van maken.”

Van Bossuyt: “Met N-VA Gent deden we hierover al verschillende voorstellen in de gemeenteraad die ook door de meerderheid telkens werden goedgekeurd. Laatst nog in november 2022. Opgeworpen bezwaren allerhande zorgden echter telkens voor verder uitstel. Ondertussen zette de N-VA-mobiliteitsschepen van Oostende Bjorn Anseeuw een systeem op poten dat het geschetste probleem aanpakt. En dat blijkt nu effectief ook te werken.”

Van Bossuyt: “Het Gentse stadsbestuur heeft daarom tot mijn tevredenheid besloten om naar het voorbeeld van Oostende daadwerkelijk ook hier een interventiekaart in te voeren waarmee vaklui zullen kunnen parkeren in bewonerszones. Dat de uitwerking gebeurt op maat van onze stad is een goeie zaak. Elke stad is immers anders. Daarbij moet er ook over gewaakt worden dat er geen negatieve impact is op het bewonersparkeren.” 

Van Bossuyt: “Ik ben blij dat we op deze manier vanuit de oppositie kunnen zorgen voor oplossingen voor dagdagelijkse problemen waar Gentenaars mee geconfronteerd worden. Hopelijk kunnen we dat na de verkiezingen van oktober ook op grotere schaal doen vanuit een nieuwe meerderheid. Ik betreur wel dat men – na al jaren verloren te hebben – nu nog eens een voorbereidingstijd van één jaar aankondigt om het nieuwe systeem uit te werken. Dat zou toch een stuk rapper moeten kunnen, maar goed: beter laat dan nooit.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is