Grand café stadshal: geen behoorlijk bestuur

Op 27 juni 2012

De Gentse N-VA legt bij monde van gemeenteraadslid Isabelle De Clercq klacht neer tegen de beslissing van de stad Gent om de uitbater van het geplande grand café onder de stadshal gedurende 30 maanden een vrijstelling van huur toe te staan. Raadslid De Clercq vraagt de provinciegouverneur en de Vlaamse minister van binnenlands bestuur dringend om het gemeenteraadsbesluit van mei te schorsen of te vernietigen.

De argumentatie voor het verlenen van de vrijstelling raakt kant noch wal. Het stadsbestuur beweert dat een extra investering wordt gevraagd: het installeren van een (open) keuken. De plaatsing van een keuken was echter al voorzien in het oorspronkelijke bestek van juni 2011: het businessplan van kandidaat-uitbaters moest immers de omzet en de exploitatiekosten ervan vermelden. De verplichting om te investeren in een keuken nu plots gebruiken als argument voor een vrijstelling van huur, is dus onzin.

"Dit cadeau ter waarde van ruim 187.000 euro is een fundamentele wijziging van de voorwaarden in de oorspronkelijke overheidsopdracht. Wanneer andere potentiële uitbaters op voorhand hadden geweten dat het stadsbestuur zo gul zou zijn, hadden ze zich zonder twijfel ook kandidaat gesteld voor de uitbating. Dit is geen behoorlijk bestuur en ruikt alweer naar vriendjespolitiek", aldus raadslid De Clercq.

Een ander - even belangrijk - punt is dat documenten die essentieel zijn om het dossier te beoordelen niet werden overgemaakt aan de raadsleden, zelfs niet na uitdrukkelijke vraag. Zo kreeg de gemeenteraad geen inzage in: de offerte van de betrokken uitbater, het verslag van de jury die de offerte beoordeelde, het verslag van de onderhandelingen met de uitbater, en het oorspronkelijke ontwerp van erfpachtovereenkomst uit juni 2011.  

Dit dossier is zo opnieuw een voorbeeld van hoe het stadsbestuur een loopje neemt met de lokale democratie. Men heeft wel de mond vol over het belang van inspraak voor de burger, maar tegelijk laat men de gemeenteraadsleden - die de burger vertegenwoordigen - niet toe om hun controlefunctie ten volle uit te oefenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is