Hoofddoek-kwestie: N-VA roept schepen Decruynaere ter verantwoording op extra commissie onderwijs

Op 3 juli 2018, over deze onderwerpen: Integratie, Jeugd (+ onderwijs), Verkiezingen 2018

Gisteren is gebleken dat de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) helemaal in haar eentje  heeft geprobeerd om alle Gentse middelbare stadsscholen te verplichten om hoofddoeken toe te laten. Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt: “Dit is ongezien. De schepen heeft de democratische spelregels gewoon naast zich neergelegd. Daarom laten we met N-VA een extra zitting van de commissie onderwijs bijeenroepen binnen de kortst mogelijke termijn.”

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem: “De schepen moet zich voor de gemeenteraadsleden komen verantwoorden. Dit kan niet wachten tot september. Wanneer de schepen een nieuwe algemene regel wil opleggen aan alle stadsscholen dan moet ze dat doen via het ‘algemeen reglement’ voor de secundaire scholen. En dat moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zoals ten andere in juni nog is gebeurd voor een aantal kleine technische wijzigingen.”

Anneleen Van Bossuyt: “De schepen is hier duidelijk in de fout gegaan. Ten eerste heeft ze geprobeerd om de gemeenteraad te omzeilen. Ten tweede heeft ze zich persoonlijk gemengd in het interne beleid van individuele scholen. Met N-VA tillen we zwaar aan die twee feiten. De verkozen gemeenteraad is het orgaan dat dergelijke belangrijke beslissingen moet nemen. En persoonlijke inmenging van een schepen in de autonomie van scholen is voor ons uit den boze.”

Inhoudelijk is N-VA zoals bekend geen voorstander van een verplichting om hoofddoeken op scholen toe te laten. N-VA wil in de eerste plaats de vrijheid van meisjes waarborgen om geen hoofddoek te moeten dragen. Met N-VA willen we de echte problemen aanpakken: minder jongeren die geen diploma halen en een betere doorstroming van leerlingen naar het hoger onderwijs, met name ook van jongeren met een migratieachtergrond.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is