Minister Diependaele investeert in Gents erfgoed

Op 14 juli 2021

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor verschillende restauratieprojecten in Gent. De Vlaamse Overheid kent voor deze projecten samen een premie van 1.251.096,34 euro toe. Zo wordt de muziekkiosk in het Citadelpark gerestaureerd, de beschermde Hogeschool Sint-Lucas wordt gerestaureerd in functie van een masterplan voor de school met nieuwbouw, de abdij in Drongen wordt verder gerestaureerd in functie van de herbestemming tot congrescentrum en onderwijsgebouw en de tuingevel van Klooster Nieuwenbos wordt opgeknapt. De pomp van ’t Zand voor de voormalige kazerne Jonkheer de Hollain kan dankzij een standaardpremie gerestaureerd worden. “Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij de middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van deze monumenten een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren. Regelmatig onderhoud is de beste investering om dure restauraties in de toekomst te vermijden. Door te investeren in projecten met een sociale (onderwijs) en culturele finaliteit zorg ik ervoor dat het economisch en maatschappelijk weefsel kan herstellen na de coronacrisis”, laat minister Diependaele weten.

 

  • Muziekkiosk in het Citadelpark

Het Citadelpark is een belangrijke groene ader in de stad Gent die gebruikt wordt door bewoners en bezoekers. De muziekkiosk is een uniek plekje in het noordelijk parkgedeelte. De fraaie gietijzeren constructie is omgeven door bloemenperken en een krans van aan elkaar gegroeide linden. De stad Gent werkt aan de opwaardering van het park en de kiosk.

De kiosk moet volledig gerestaureerd worden”, vertelt Onroerend Erfgoedminister Diependaele. “Zo zijn bijvoorbeeld de sokkels van de gietijzeren kolommen aangetast door roest en hierdoor niet meer stabiel. Oorzaak hiervan is slechte afvoer van regenwater. Delen van het houten dak zijn rot en ook dit probleem wordt aangepakt. Na de restauratie zal het monument zowel als muziekkiosk gebruikt worden als voor andere publieke activiteiten.” Voor de restauratie van de muziekkiosk kent de Vlaamse Overheid een premie van 307.666,78 euro toe.

“Als schepen van Facility Management dank ik (mede namens alle collega’s in het college) de Vlaamse overheid voor de restauratiepremies. Alles wat onze stad mooier maakt is vanzelfsprekend welkom. De kiosk in het Citadelpark, ontworpen door stadsarchitect Charles van Rysselberghe in 1884, zal nu zo snel mogelijk volledig gerestaureerd worden. Een schoon puzzelstukje in het grotere geheel van de herwaardering van één van onze mooiste parken. Zelfs het oude beeld van Erato, de muze van de hymne uit de Griekse mythologie, krijgt daarna opnieuw een plaats op de kiosk”, laat Gents schepen van Facility Management Annelies Storms weten.

 

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/18200
Beheersplan voor het Citadelpark: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/918

 

  • Kloostertuin Hogeschool Sint-Lucas

In de 19de eeuw was Gent de bakermat van waaruit een nationaal net van katholieke kunstscholen werd opgericht. Aan de basis lag de neogotische beweging die een synthese zocht van de westerse christelijke cultuur, waarbij alle kunsten en ambachten werden geïntegreerd. De visie van de beweging op mens, kunst en ambacht was de voedingsbodem tot latere moderne kunststromingen.

Minister Matthias Diependaele: “De gebouwen van Sint-Lucas maken deel uit van die geschiedenis. Ze werden in 2004 beschermd als monument. Gent is vandaag de grootste onderwijsstad in Vlaanderen en een centrum van kennis en ontwikkeling. De restauratiewerken aan de Hogeschool maken onderdeel uit van een Masterplan. De bouw van een nieuwbouwcomplex maakte het noodzakelijk de doelstelling van de tuin en de opstelling van de beelden te herzien.  In samenspraak met de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent, Onroerend Erfgoed en de bouwheer werd een selectie gemaakt van waardevolle onderdelen.”

Voor de restauratie van de kloostertuin is een premie van 313.654,74 euro toegekend. De gebouwen op de locatie Zwartezustersstraat zijn al vervangen, gerenoveerd of gerestaureerd. De beeldentuin op de binnenkoer is een in een vorige fase ontmanteld en de verharding is vernieuwd. Nu komt nog de laatste fase aan de beurt: de herinrichting van de beeldentuin, de restauratie van de Raadzaal en de restauratie van de kleine beeldentuin. In de bestaande poort wordt een hek geplaatst zodat de kloostertuin van af de straat kan waargenomen worden. Naast de aanpak van de objecten (reinigen, herstellen en herplaatsen) wordt ook de tuin zelf aangepakt. Betegeling wordt vervangen en regenwaterafvoer wordt vernieuwd.

 

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26205

 

  • Oude Abdij van Drongen

De daken en de gevels van de dwarsvleugel en de C-vleugel van het complex worden gerestaureerd. Ook het interieur van de vleugels wordt aangepakt. Het congres- en bezinningscentrum ontvangt mensen uit binnen- en buitenland en zorgt zo voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling van de omgeving.

“Door de herbestemming van de abdijsite zet het project ook in op een duurzaam hergebruik van deze erfgoedsite”, vertelt minister Diependaele.  “Op die manier zorgt dit project voor het versterken van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem en investeert men in mensen en hun talenten. Twee uitdagingen die de Vlaamse Regering met het relanceplan wil versterken.” Voor de restauratie van de oude Abdij is een premie van 543.066,96 euro toegekend.

De Oude Abdij van Drongen werd in 1998 beschermd als monument. Het abdijcomplex ligt aan de Leie en vormt samen met de parochiekerk en het rechthoekige dorpsplein de karakteristieke pittoreske dorpskern van Drongen. Het ontstaan van de abdij is onduidelijk. Zeker is wel dat er in de loop van de twaalfde eeuw een volledig zelfstandige en volwaardige Norbertijnerabdij was uitgebouwd in Drongen. In 1566 werd door de beeldenstormers grote schade aangericht. Bijna honderd jaar later werd de eerste steen van een nieuwe abdij gelegd. In 1804, tijdens de eerste industriële revolutie, bracht Lieven Bauwens zijn tweede katoenspinnerij naar deze abdij. De weefgetouwen stonden in de huidige pandgangen. De fabriek sloot in 1811 en de abdij werd in 1836 verkocht aan de Jezuïeten die er hun noviciaat vestigden.

Minister Diependaele: “De Oude Abdij heeft waardevolle en merkwaardige interieurs, waaronder de neogotische kapel. Die is uitzonderlijk rijk versierd met glas-in-loodramen en muurschilderingen. De bijhorende uitgestrekte kloostertuin is geïnspireerd op de Engelse landschapstuin, met omvangrijke beboomde grasvelden en verschillende diverse wandelpaden.”

Vandaag is de Oude Abdij een bezinnings- en conferentiecentrum. Het complex heeft woongelegenheden voor een twintigtal bejaarde paters en er worden kantoren verhuurd. De neogotische kapel is bij uitstek geschikt voor lezingen en kleine concerten. Jaarlijks ontvangt de abdij 30.000 genodigden. Sinds 2004 werden verschillende vleugels van de oude abdij gerestaureerd, zowel aan de binnen- als de buitenkant. De vernieuwde gebouwen werden in 2010 feestelijk ingehuldigd.

 

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26315

 

  • Tuingevel Nederschelde van Klooster Nieuwenbos

Omdat de oude Cisterciënzerabdij uit de dertiende eeuw verwoest werd tijdens de beeldenstorm van 1578 wordt in 1602 abdij Nieuwen Bosch heropgebouwd nabij de ‘Groene Hooie’ aan de Schelde. Sinds 2002 wonen geen zusters meer in het klooster en worden de gebouwen door de school en het internaat gebruikt.

De tuingevel grenzend aan de Nederschelde is de achtergevel van het internaat. De muur helt over en wordt beschadigd door de wortels van klimop. Herstellingswerken zijn noodzakelijk: de klimop moet verwijderd worden, de gevel wordt nadien gereinigd, de voegen hersteld en dekstenen vervangen. Ook een injectie tegen opstijgend vocht is noodzakelijk. Voor de restauratie van de tuingevel is een premie van 12.607,87 euro toegekend.

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19422

 

  • Pomp van ’t Zand

De pomp wordt gerestaureerd: zo komt er een nieuwe fundatie en wordt de pomp opnieuw in elkaar gezet. Vier nieuwe stootpalen, gemaakt naar historisch model worden geplaatst. Voor de restauratie van de pomp is een premie van 74.100,00 euro toegekend.

“De monumentale 'Pomp van 't Zand' staat op het driehoekig pleintje dat gevormd wordt door de kruising van de Sint-Lievenspoortstraat en de Brusselsepoortstraat in Gent”, weet minister Diependaele. “Vroeger werd deze plaats "ten cruce" of "aan het kruis" genoemd naar het kruis dat zich daar in de middeleeuwen bevond. Na de supprimering van verscheidene waterstraatjes naar de Schelde, die parallel loopt met de Brusselsepoortstraat, werd het kruis in 1835 vervangen door een waterput met een monumentale pomp.”

De pomp werd ontworpen door stadsarchitect Louis Roelandt en gemaakt door steenkapper P. Parmentier. Als hulde aan het pas opgerichte koninkrijk België ontwierp Roelandt een militaire praalpomp, bestaande uit een kolom in de vorm van een pijlbundel, omgeven door harnassen, helmen en wapens. De watersproeiers bevinden zich in medaillons met een leeuwenkop op de basis van de kolom. Een lauwerkrans met daarop een bordje met de letters S.P.Q.G. Het geheel is 9 meter hoog. In 1995 werd de waterpomp beschermd als monument.

 

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200818

 

 

Kiosk in 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosk in 2019

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is