N-VA Gent presenteert slogan en lijst. Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt: “Bijzonder fier om met deze sterke ploeg naar de kiezer te trekken. Een stem voor de N-VA is de enige keuze voor een ander beleid: het is de intelliGENTSE keuze"

Op 22 juni 2024, over deze onderwerpen: Beleid & financiën
kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

Anneleen Van Bossuyt: “Voor wie verandering wil in Gent is er eigenlijk maar één optie: de N-VA. Elke andere stem leidt tot meer van hetzelfde, rechtstreeks via de huidige meerderheidspartijen of onrechtstreeks via de extremen. Met N-VA Gent willen we inzetten op verstandig beleid, o.a. op vlak van financiën (zie de verhoogde belastingen en de gigantische schuldenberg) en mobiliteit (zie de vele polariserende maatregelen en verkeerd uitdraaiende wijkmobiliteitsplannen). Die keuze voor verstandig – of wijs – beleid vormt de basis voor onze campagneslogan: ‘N-VA, de intelliGENTSE keuze’.”

Van Bossuyt: “Met onze huidige gemeenteraadsleden hebben we heel wat ervaring in huis. Ik ben blij dat Gert Robert (plaats 3), Ronny Rysermans (plaats 8) en Karlijn Deene (plaats 10) er ook opnieuw voor gaan. Gert is onze sterkhouder op vlak van (sociaal) woonbeleid en stadsontwikkeling. Daarnaast ligt zijn thuisgemeente Gentbrugge hem na aan het hart en ziet hij met lede ogen toe hoe dit stadsbestuur er een ongewenst wijkmobiliteitsplan opdringt aan de bewoners. Ronny legde het College het vuur aan de schenen in dossiers zoals het sluikstortprobleem, de LEZ en de heraanleg van de Overpoort. Zijn financiële bagage maken hem ook de ideale cijfer- en budgetman. Karlijn is onze cultuur- en erfgoedspecialist en nam het o.a. op voor ons Gravensteen, de wijkbibliotheken en de stadskermissen in de deelgemeenten. Collega Els Roegiers (plaats 7) met haar expertise uit de zorg is er natuurlijk ook bij, zoals eerder aangekondigd.”

Van Bossuyt: “Vandaag wil ik ook de kans te baat nemen om enkele andere kandidaten in de schijnwerper te stellen. Zo staat op plaats 11 Bart Bauwens. Bart heeft een lange staat van dienst in eerst de Volksunie en nadien de N-VA. Professioneel bekleedt hij een toppositie als general manager bij Lotus Bakeries. Na een verblijf in het Verre Oosten is hij terug in het land en klaar om er voluit voor te gaan. Op plaats 15 hebben we Sofie Fiddelaers. Als rolstoelgebruiker zet ze zich via diverse organisaties 100% in om onze samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Ook in haar eigen Bloemekenswijk is ze actief als vrijwilliger. Verpleegkundige Veerle Cooreman staat op plaats 32. Samen met haar man richtte ze de vzw Care4Lou op voor hun zoon die aan een ernstige spierziekte lijdt. Veerle’s enthousiasme en strijdlust zijn onvoorstelbaar. Ik ben echt blij dat ze zich ook voor ons wil engageren.”

De voorbije weken en maanden werden naast top 20-kandidaten uit de ondernemerswereld en de zorgsector ook al runner-up Bob Cammaert (plaats 2) en lijstduwer Elke Sleurs (plaats 53) voorgesteld. Extra ondernemers die de lijst versterken zijn Patrick De Corte (plaats 33) en Rahman Baryale (plaats 48). Bijkomende kandidaten uit de zorgsector zijn, naast de al genoemde Veerle Cooreman (verpleegkundige), Alain Verstraete (plaats 21, arts-specialist) en Cecile Vanooteghem (plaats 36, gepensioneerd verpleegkundige-lerares).

Ook het onderwijs in al zijn vormen is goed vertegenwoordigd met – naast gemeenteraadslid Karlijn Deene – Ingrid De Poppe (plaats 22), Ömer Faruk Demircioglu (plaats 31), Charlotte Verbeke (plaats 34), Monique Eggermont (plaats 43), Godelief Steenacker (plaats 47) en Matthias Storme (plaats 52). Niet minder dan dertien kandidaten zijn jongeren, met kabinetsmedewerker Charlotte Coucke en jongerenvoorzitter Mathieu Cockhuyt prominent op de plaatsen 4 en 5.

Tot slot: wist je dat …

… het leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste kandidaat – Monique Eggermont (79) en Lynn Van Hove (19) precies 60 jaar bedraagt; op en top intergenerationeel dus.

… meer dan de helft van de kandidaten kiest voor blauw … op zijn/haar verkiezingsfoto; maar geen politieke conclusies aan te verbinden.

… Sint-Amandsberg met zes kandidaten de best vertegenwoordigde deelgemeente is; met Gentbrugge op een mooie tweede plaats (vier) en met natuurlijk ook kandidaten uit de andere deelgemeenten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is