N-VA Gent wil geen gedoogbeleid voor illegaliteit

Op 24 maart 2019, over deze onderwerpen: Integratie, Veiligheid

Fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt: “N-VA zal de komende gemeenteraad tégen het voorstel stemmen dat van onze stad een zogenaamd ‘huiszoekingsvrije gemeente’ wil maken. Als stad zijn we al niet bevoegd: dit is federale materie. Maar vooral willen we van Gent geen aantrekkingspool voor illegaliteit maken.”

“Met N-VA willen we geen gedoogbeleid voor illegaliteit,” benadrukt Van Bossuyt. “Illegaal verblijf is en blijft een strafbaar feit. Het gaat om een federale bevoegdheid en het is aan een onderzoeksrechter om te beslissen over een huiszoeking.”

“Je kan als lokaal bestuur of als lokale politie toch niet beslissen om de ene wettelijke regel wel toe te passen en een andere niet. Dat leidt alleen tot willekeur en rechtsonzekerheid voor de burger”, stelt Anneleen Van Bossuyt.

“Met N-VA staan we voor een streng, maar rechtvaardig asielbeleid. Voor mensen waarvan de asielaanvraag wordt afgewezen voeren we een actief terugkeerbeleid: bij voorkeur vrijwillig, gedwongen als het moet,” aldus de Gentse fractievoorzitter.

“We moeten illegaal verblijf niet aanmoedigen of faciliteren. Ook in het belang van de mensen zelf. Personen in illegaal verblijf zijn finaal zeer vatbaar voor uitbuiting. Ik verwijs naar de mensen die in de illegale economie of prostitutie terecht komen en de slachtoffers van mensenhandel. Het huidige voorstel dreigt een aanzuigeffect te creëren,” legt Van Bossuyt uit.

Anneleen Van Bossuyt besluit: “Met N-VA zijn we absoluut voorstander van burgerparticipatie. We verwelkomen dat Gentenaars initiatieven nemen en dossiers op de agenda zetten. Maar tegelijk zullen we elk voorstel op zijn inhoud beoordelen. En in dit voorstel kunnen we ons helemaal niet vinden: dit komt niet overeen met onze visie op een sociale en rechtvaardige stedelijke samenleving.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is