N-VA Gent zet in op sociaal beleid: “Goede zorg en ondersteuning voor wie er nood aan heeft.”

Op 27 april 2024
N-VA-kandidaten zorgverleners

N-VA Gent stelde vandaag vier zorgverleners voor uit de top 20 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Fractieleider en lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt: “Met de Gentse N-VA vinden we goede zorg en ondersteuning voor wie er aan nood heeft belangrijk. Vanuit hun persoonlijk en professioneel engagement werken onze vier kandidaten nu al hard mee aan een warme Gentse samenleving. Hun kennis en ervaring willen ze doen wegen op het sociale beleid in onze stad.”

N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt: “Het Gentse stadsbestuur besteedt behoorlijk wat geld aan sociaal beleid, maar de vraag is of dat wel altijd zo goed besteed is. Voor ons worden de middelen te breed en onoordeelkundig gespreid, waardoor er minder overblijft voor de mensen die er echt nood aan hebben.”

Van Bossuyt: “De voorbije jaren hebben we heel wat sociale initiatieven in onze stad gesteund. Onder meer de nieuwe daklozenopvang Leeuwenhof in Drongen, waar veel mensen hun leven echt terug op de rails krijgen. Maar tegelijk zagen we een reeks projecten die niet stroken met onze visie of initiatieven geschrapt die volgens ons juist wél waardevol waren. Een aantal voorbeelden:

  • Voor het Roma-project aan de Lübecksite werd ruim 3 miljoen euro uitgetrokken. De resultaten na afloop oogden bijzonder mager en de kraakproblematiek in onze stad (in o.m. sociale woningen) blijft ondertussen onopgelost, vaak ten koste van de omliggende buurt.          
  • Het opvangproject voor mensen zonder verblijfsrecht in de Blekerij kostte ook al meer dan 2 miljoen euro. Terwijl Gentenaars met zoveel andere noden zitten, is deze focus op mensen zonder toekomst in onze stad de verkeerde keuze. Dergelijk beleid trekt ook extra armoede aan.
  • Eind 2022 werden als besparingsmaatregel de stedelijke toelage voor kinderen met een beperking en de stedelijke incontinentiepremie geschrapt. Veel getroffen gezinnen voelden zich  in de kou gezet.

Van Bossuyt: “Met N-VA Gent hebben we deze bestuursperiode zelf al een reeks sociale voorstellen gedaan, met name onze lijstduwer Elke Sleurs en collega Els Roegiers, lid van de gemeenteraadscommissie welzijn.[1] Die lijn willen we nu doorzetten door kandidaten uit de zorgsector uitdrukkelijk in de kijker te plaatsen. Ook in ons verkiezingsprogramma zal zorg vanzelfsprekend een prominente plaats innemen.”

 

Vier zorgverleners in de top 20

Onze kandidaten lichten hier enkele actiepunten uit die hen na aan het hart liggen.

Plaats 6: Arafat Bouachiba

Arafat Bouachiba (49) heeft Algerijnse roots, maar is geboren en getogen in de Brugse Poort. Als kind verbleef hij vier jaar in het Zeepreventorium in De Haan, waar hij de ambitie ontwikkelde om ook zelf mensen te helpen. Hij studeerde later dan ook maatschappelijk werk in Leuven. Nu is Arafat crisishulpverlener in de jeugdzorg en doet daarnaast – zoals bekend ook als ervaringsdeskundige – drugspreventie op scholen. Voordien werkte hij o.a. bij de Gentse Dienst Outreachend Werken, bij vzw Jong, en bij de drughulpcentra De Sleutel en De Kiem. Zijn echtgenote is CLB-arts en samen hebben ze een dochter en een zoon. Arafat is geen onbekende in de Gentse politiek en was eerder al gemeenteraadslid voor OpenVLD.

“Mijn ervaring in de Gentse welzijnssector leert me dat initiatieven vaak een stuk doelgerichter moeten zijn. De aanpak is soms te vrijblijvend. De bedoeling moet toch altijd zo veel mogelijk zijn om mensen terug zelfredzaam te maken. Niet dat ze blijven steken in de steunverlening en van project naar project zwerven. Dat is zeker niet altijd makkelijk, integendeel, dat weet ik zelf maar al te goed. Maar de eigen diensten van de stad en sociale organisaties die subsidies ontvangen, moeten meer tast- en meetbare resultaten kunnen voorleggen. Want dat is nu te weinig het geval. Op basis daarvan moeten we wat werkt verder zetten en wat niet werkt durven bijsturen of stopzetten. De middelen zijn altijd beperkt, dus we moeten ervoor zorgen dat ze maximaal renderen.”

Plaats 7: Els Roegiers

Gemeenteraadslid Els Roegiers (46) is er fier op uit een Vlaamsgezind nest te stammen en woont in Mariakerke. Ze werkt als klinisch psycholoog op de afdelingen oncologie en palliatieve zorg. Als OCMW-raadslid (2013-18) lag ze mee aan de basis van het Foodsavers-project en sinds begin 2021 zetelt ze in de gemeenteraad. Als lid van de commissie welzijn legt ze geregeld het vuur aan de schenen van het stadsbestuur. Zo verdedigt ze bijvoorbeeld met vuur het recht op een mooie tuin voor de bewoners van OCMW-woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem, tégen de halsstarrige bouwwoede van de huidige meerderheid in. Haar leuze is ‘respect voor mens, dier en natuur’.

“Ouderenzorg is één van mijn stokpaardjes. Op dat vlak kunnen de Stad en het OCMW Gent toch een pak beter doen. Discriminatie van ouderen staat volop in de belangstelling. Dan moet ik denken aan hoe het seniorenorganisaties moeilijker wordt gemaakt om activiteiten in te richten in de Vierde Zaal in Gentbrugge. Of aan hoe de bewoners van de OCMW-assistentiewoningen in Ledeberg jaren (!) moeten strijden voor een toegankelijke deur. Maar het gaat ook om voetpaden die heraangelegd worden met kiezels en die moeilijker begaanbaar zijn voor o.a. mensen met een rollator. Voor mij is dit allemaal asociaal beleid. Via een ‘ouderen-reflex’ kunnen we dit soort toestanden de wereld – of toch zeker de stad – uit helpen.”

Plaats 12: Verônica Alves Cardoso

Verônica Alves Cardoso (39) zag het levenslicht in Brazilië. Ze studeerde Orthoptie in Portugal. De liefde bracht haar twaalf jaar geleden naar ons land. Ze is verbonden als orthoptiste aan het UZ Saint-Luc in Brussel en aan het AZ Jan Palfijn in onze stad. Ze geeft ook deeltijds les aan de Léonard de Vinci-hogeschool in de hoofdstad. Ze houdt van het goede leven en volgde – onder het motto ‘in vino veritas’ – recent een opleiding sommelier-conseil bij Syntra. Veronica is een levenslustige dame die alle kansen grijpt die op haar pad komen.  

“Voor mij is vlotte communicatie in de zorg belangrijk. Patiënten en zorgverleners moeten elkaar zo goed mogelijk kunnen verstaan. Pas dan kunnen we excellente zorg bieden. Toen ik zelf naar Vlaanderen kwam is het eerste wat ik deed de taal leren. Want zonder Nederlands kan je hier niet verder. Tolken kunnen tijdelijk soelaas bieden, maar dat is maar een lapmiddel. De N-VA wil hier in Gent veel sterker op inzetten via een omvattend Taalactieplan Nederlands en via het afbouwen van eindeloze gratis tolkondersteuning.”

Plaats 19: Kriss Roggeman

Kriss Roggeman (64) woont in Oostakker. Sinds 1985 is ze gelukkig getrouwd met een Gentse Flik, die onze stad zelf ook van binnen en van buiten kent. Ze heeft twee dochters en ook al één kleinzoon. Na haar carrière in Brussel te zijn begonnen, ging ze in 1990 aan de slag in het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Daar werkt ze tot op heden, maar het wenkende pensioen maakt dat er eindelijk tijd vrij komt om zich politiek te engageren en om zich in te zetten ten bate van haar mede-Gentenaars. Haar insteek is ‘Als je een verschil wil maken, moet je durven in de ring stappen.’

“Ik wil hier twee actiepunten naar voor schuiven. Eerst en vooral moet er voldoende en vlot toegankelijke psychologische zorg komen voor kinderen en jongeren die zich slecht in hun vel voelen. Er lopen in Gent al een aantal mooie initiatieven – zoals het Overkophuis aan de Visserij – maar de stad kan hier nog meer op inzetten. Daarnaast moet sociale fraude strenger aangepakt worden, zodat de middelen gaan naar wie er recht op heeft. Dat bijvoorbeeld de stedelijke sociale woonmaatschappij Thuispunt nog altijd niet kordaat controleert op bezit van buitenlandse eigendommen bij sociale huurders is wraakroepend.”

 

[1] Enkele voorbeelden: 1) voorstel gebruik European Disability Card, 2) voorstel Pleegzorggemeente, 3) voorstel Online-registratie als donor, 4) voorstel Zorg app voor politie, 5) voorstel Rolstoeltoegankelijke wandelbusjes, 6) voorstel Toegankelijke speeltuinen, 7) voorstel Anti-drugs actieplan in sociale wooncomplexen, 8) voorstel Beweegbanken aan OCMW-woonzorgcentra en dienstencentra, 9) voorstel Fluisterplekken op speelplaatsen, 10) voorstel Hemelpost op begraafplaatsen, 11) voorstel Subsidiereglement toegankelijkheidsprojecten, 12) voorstel Verbetertraject OCMW-assistentiewoningen Antoniushof, 13) voorstel Toegankelijkheid OCMW-assistentiewoningen Botermarktpoort, 14) voorstel Reflecterende huisnummers (voor hulpdiensten).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is