N-VA pleit voor beter toegankelijke voetpaden

Op 12 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Sociale zaken
Voetpad

Tijdens de commissie mobiliteit van deze maand pleitte de N-VA-fractie voor een betere toegankelijkheid van het Gentse openbaar domein. Vlaams parlements- en gemeenteraadslid Elke Sleurs: “Ik hoor al langer best veel klachten over de slechte staat van de voetpaden in onze stad en over hoe moeilijk het daardoor is voor mensen in een rolstoel om zich te verplaatsen. De stad moet er dringend werk van maken om dit te verbeteren.”

Raadslid Sleurs: “De stad beschikt over een Wegen Informatie Systeem (WIS) dat de staat van alle Gentse straten in kaart brengt. Op basis hiervan worden wegenwerken ingepland. Maar blijkbaar is er in het WIS tot nog toe geen criterium over toegankelijkheid is opgenomen. Mogelijke drempels voor de toegankelijkheid op het openbare domein worden niet systematisch geregistreerd. Gevolg is dat je als stad geen goed zicht hebt op waar de problemen op vlak van ontoegankelijkheid zich situeren of waar ze het meest nijpend zijn.”

Fractieleider Anneleen Van Bossuyt, lid van de Gentse commissie mobiliteit: “Ik heb er bij schepen Watteeuw dan ook voor gepleit om het element toegankelijkheid zo snel mogelijk in het WIS op te nemen. Op basis daarvan kan dan een actieplan uitgewerkt worden en kan er bijvoorbeeld prioritair ingegrepen worden waar de noden het hoogst zijn. Ik was blij te horen dat de schepen bereid is om mijn suggestie mee te nemen. De schepen zegde toe om in de volgende versie van het WIS systematisch op te nemen of er al dan niet een ‘obstakelvrije doorgang’ is voor mensen met een rolstoel, met een rollator of met een kinderwagen en dergelijke.”

Elke Sleurs besluit: “Natuurlijk mag het niet bij registreren alleen blijven. De stad moet ook de nodige budgetten uittrekken om het openbaar domein systematisch zo toegankelijk mogelijk te maken, graag ook met de input van de betrokken belangenorganisaties van personen met een beperking. Dat is onze plicht als we van Gent een echte inclusieve stad willen maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is