N-VA-voorstel over zorgapp voor Gentse flikken - Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Heel tevreden met unanieme steun gemeenteraad”

Op 21 oktober 2020, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Veiligheid, Welzijn

Politieagenten worden tijdens hun job vaak geconfronteerd met mensen die nood hebben aan hulpverlening. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “In Antwerpen beschikken politieagenten hiervoor al een tijd over een speciale zorgapp. Met een paar slimme klikken op de smartphone weten agenten waar ze voor welk probleem terecht kunnen en wanneer. Zo kunnen ze mensen snel en gericht doorverwijzen. Voor onze Gentse flikken zou zo’n zorgapp evenzeer nuttig zijn, zeker ook tijdens deze coronacrisis.”

“Nu verwijst de Gentse politie natuurlijk ook al mensen door, maar het is een beetje behelpen”, zegt Van Bossuyt. “Het online-overzicht van alle Gentse hulp- en zorgorganisaties – de ‘sociale kaart’ – is niet afgestemd op de realiteit van agenten op het terrein. In die zin is de website weinig gebruiksvriendelijk en dat gaat ten koste van efficiëntie.”

“De Antwerpse app werd specifiek ontwikkeld vanuit de realiteit van het dagdagelijkse politiewerk”, aldus Van Bossuyt. “Via praktische keuzemenu’s kan een agent in een paar eenvoudige klikken het meeste geschikte aanbod terugvinden voor de persoon in kwestie, met de belangrijkste basisinfo zoals openingsuren, precieze locatie, toegangsvoorwaarden, eventuele kostprijs, enz.”

“Door de aard van hun werk komen agenten veel in contact met mensen aan de zelfkant van onze samenleving”, licht Van Bossuyt toe. “Het kan gaan om daklozen, drugsverslaafden, mensen met psychologische problemen of in extreme armoede of die geen veilige thuis meer hebben, enz. Met de zorgapp weten agenten meteen welk hulpaanbod er in een bepaalde wijk of stadsdeel voorhanden is en waar mensen terecht kunnen. Dat is zeker ook tijdens de huidige coronacrisis geen overbodige luxe horen we van politiemensen.”

Van Bossuyt besluit: “Mensen in problemen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening is slechts een eerste stap in de richting van een mogelijke oplossing. Maar hoe efficiënter dit gebeurt, hoe beter. Ik ben dan ook heel tevreden dat de gemeenteraad mijn voorstel heeft goedgekeurd om de invoering van de zorgapp bij de Gentse politie te onderzoeken. Investeren in innovatieve hulpmiddelen voor onze politie is voor N-VA sowieso een prioriteit.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is