Na afschaffing dagticket in diverse Gentse parkeerzones. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Dringend tijd om eindelijk werk te maken van parkeerkaart voor werknemers”

Op 26 september 2022, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Mobiliteit en openbare werken

Vanaf 3 oktober verhogen de tarieven voor straatparkeren in onze stad niet alleen met 15%, tegelijk wordt ook het dagticket in een aantal zones afgeschaft. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Voor mensen die in die zones werken en gewoon waren er zich overdag te parkeren, is dit natuurlijk een probleem. Van vandaag op morgen legt het stadsbestuur op dat mensen maar op een andere manier naar het werk moeten komen. Dat is vaak niet zo evident en kost bijna altijd ook een stuk meer tijd.”

Van Bossuyt: “De reacties op de nieuwe maatregel van het stadsbestuur van burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) blijven begrijpelijkerwijs niet uit. Ik heb zelf al van meerdere ondernemingen alarmsignalen ontvangen. Bedrijven zijn bekommerd om hun werknemers en vrezen dat goede medewerkers andere, meer gastvrije oorden zullen opzoeken. Ook vanuit bijvoorbeeld de onderwijssector klinkt protest en is er weinig begrip voor de nieuwe maatregel.”

Van Bossuyt: “Met N-VA pleiten we al lang voor de invoering van een parkeerkaart voor werknemers. Collega-raadslid Gert Robert verdedigde dit idee al tijdens de gemeenteraad van mei 2017. Maar jammer genoeg zonder resultaat tot dusver.”

Van Bossuyt: “Verschillende Vlaamse steden kennen al langer diverse systemen van parkeerregimes die specifiek gericht zijn op werknemers. Ook de Stad Gent en het OCMW Gent zelf kennen medewerkers die met de auto komen bijzondere parkeerfaciliteiten toe.”

Van Bossuyt besluit: “Een slimme parkeerkaart voor werknemers biedt mogelijkheden om de parkeernoden van werknemers enerzijds en deze van bewoners anderzijds te verzoenen. Vanavond leg ik dit voorstel opnieuw – en bij hoogdringendheid – op tafel in de gemeenteraad. Vóór 3 oktober moet er een oplossing komen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is