Nasleep incident Bourgoyen-Ossenmeersen: problematische toegang voor hulpdiensten. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Vegetarisch barbecueën promoten is blijkbaar belangrijker dan het verzekeren van een vlotte toegang voor de hulpdiensten tot groengebieden”

Op 17 maart 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Veiligheid
slot groenpool

Onlangs vond een ernstig incident plaats waarbij de hulpdiensten geen snelle toegang hadden tot het natuurgebied Bourgoyen-Ossenmeersen: het toegangshek bleek afgesloten met een slot waarvan niemand een sleutel had. Een onwel geworden oudere man moest hierdoor een half uur langer wachten op hulp. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “In de pers verklaarde schepen De Bruycker (Vooruit) dat alles was doorgesproken met de brandweer. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Uit het brandweeradvies dat ik opvroeg blijkt dat de brandweer herhaaldelijk aandrong op het plaatsen van sleutelkluizen, waardoor de brandweer op elk ogenblik toegang heeft tot de betrokken sleutels. Het stadsbestuur wilde hier niet op ingaan omdat de kost (2400 euro) te hoog werd geacht. Maar elektrische barbecues ter waarde van 2800 euro uitdelen als wedstrijdprijs om vegetarisch barbecueën te promoten, is dan weer geen probleem.”

Van Bossuyt: “In een brandweeradvies van 18 juni 2020 stelt de brandweer dat er aan de vier toegangswegen tot de Bourgoyen vier sleutelkluizen dienden te komen. Die sleutelkluizen moesten telkens de sleutels of loper bevatten van alle hekkens op het domein. Burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) nam ook effectief kennis van dit advies.”

Van Bossuyt: “Nadien echter vroeg het stadsbestuur of men niet gewoon molsloten (= hangsloten) mocht plaatsen en geen sleutelkluizen. Men wilde kosten besparen: een sleutelkluis kost per stuk 600 euro en een molslot 60 euro. Maar op 18 mei 2021 bevestigde de brandweer het eerdere advies: sleutelkluizen behielden de voorkeur.”

Van Bossuyt: “Het stadsbestuur bleef echter aandringen en finaal legde de brandweer zich neer bij de keuze van de stad, in afwachting van nog af te spreken richtlijnen in een nieuwe ‘Nota Toegangsbeheer Stadsdelen’. Belangrijk hier is dat de brandweer al sinds 2018 vragende partij is voor die nota. Maar nu, drie jaar later, heeft het stadsbestuur er nog steeds geen werk van gemaakt, zoals blijkt uit een ander brandweeradvies.”

Karlijn Deene, lid van de gemeenteraadscommissie bevoegd voor natuur en groengebieden: “Vanavond ondervraag ik schepen De Bruycker hierover. Na het incident aan de Bourgoyen stelde ik vast dat ook in de Gentbrugse Meersen een molslot gebruikt wordt om een toegang af te sluiten. Dat is misschien in andere groenpolen ook nog altijd het geval. Ik zal de schepen ook expliciet vragen waarom het stadsbestuur het oorspronkelijke brandweeradvies niet gewoon heeft gevolgd, in plaats van te besparen op veiligheid met alle gevolgen van dien.” 

Van Bossuyt besluit: “Vorige maand keurden de meerderheidspartijen de veggie-barbecuewedstrijd ‘De Gouden Groentensaté’ goed, met als prijs voor de vier winnende duo’s telkens een elektrische barbecue ter waarde van 700 euro. Die uitgave van 2800 euro is blijkbaar belangrijker dan investeren in vier sleutelkluizen ten bedrage van 2400 euro (4 x 600) om de hulpdiensten een veilige toegang tot de Bourgoyen te garanderen. Dit toont voor mij opnieuw zonneklaar aan dat dit stadsbestuur niet de juiste prioriteiten stelt: vegetarisch barbecueën promoten is nu blijkbaar een kerntaak, het verzekeren van een vlotte toegang tot groengebieden voor hulpdiensten niet.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is