Nieuw Family Justice Center voor Gent. Anneleen Van Bossuyt: “Blij dat Vlaams minister Zuhal Demir investeert in de strijd tegen familiaal geweld in onze stad”

Op 22 februari 2023, over deze onderwerpen: Justitie

Anneleen Van Bossuyt: “Blij dat Vlaams minister Zuhal Demir investeert in de strijd tegen familiaal geweld in onze stad”

 

Dit jaar start in onze stad een nieuw Family Justice Center (FJC). Na de eerdere oprichting van centra in de provincies Antwerpen en Limburg krijgen nu ook de andere Vlaamse provincies een FJC. Voor Oost-Vlaanderen is Gent gekozen als standplaats. Met deze uitrol investeert Vlaanderen verder in de succesvolle samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om slachtoffers van familiaal geweld te helpen. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir maakt daarvoor jaarlijks negen miljoen euro extra vrij. “Vlaanderen wil er zijn voor slachtoffers en nabij slachtoffers”, stelt Demir.

 

Gents N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Als N-VA Gent hebben we mee aan de kar getrokken om een FJC voor onze stad te krijgen, o.a. via een voorstel van raadsbesluit dat in januari 2020 unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. In de strijd tegen familiaal geweld hebben de al bestaande Family Justice Centers de afgelopen jaren hun nut bewezen: via een integrale aanpak van professionals lukt het steeds beter om de vaak vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen te doorbreken, zeker in complexe situaties. In 2022 werden 2588 gezinnen begeleid, ten opzichte van 2324 in 2021 en 1845 in 2020. Op twee jaar is er dus een stijging van ongeveer 40%.”

 

Demir: “Investeren in een integrale aanpak is dus de boodschap. Op die manier kunnen we geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen. Om deze succesvolle gezamenlijke aanpak in heel Vlaanderen door te trekken, starten we nu vijf bijkomende Family Justice Centers op: in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening, die ook mee investeren. Het is niet de bedoeling om bestaande werkingen te vervangen, maar om een én-én-verhaal te schrijven. Zo kunnen we het reguliere aanbod versterken en verbinden, en familiaal geweld duurzaam stoppen.”

 

Van Bossuyt: “Voor de uitrol van de vijf bijkomende Family Justice Centers maakt minister Demir jaarlijks een bijkomend budget van 9 miljoen euro vrij. Ik wil haar daar hartelijk voor bedanken, in het bijzonder voor wat Gent betreft. Een deel van de middelen is bestemd voor medewerkers om de centra in goede banen te leiden, een deel voor verbindingspersonen bij de lokale politie. Het merendeel van de financiering gaat naar een hulpaanbod op maat van de betrokken gezinnen, met extra aandacht voor kinderen door de inzet van extra kinderpsychologen via de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.”

 

Demir: “Kinderen zijn ons meest kwetsbare goed en zijn altijd het grootste slachtoffer. Die mogen we niet uit het oog verliezen, want we zien dat er in ongeveer twee derde van de aangemelde gezinnen minderjarige kinderen zijn. Ook als de kinderen ouder worden en het geweld gestopt is, mogen we hen niet uit het oog verliezen. Daarom krijgt elk FJC een lotgenotenwerking. In de Westerse wereld gaan we uit van 10 tot 15 procent van de volwassenen die als kind een zware rugzak met mishandeling meekregen. Dat kunnen delen met anderen die weten wat het betekent om op te groeien met die last, maakt het draaglijker.

 

In een eerste fase van de uitrol zullen de Family Justice Centers focussen op gezinnen met een ernstige en vaak complexe problematiek. Situaties waarbij er nood is aan informatiedeling en samenwerking tussen politie, parket en hulpverlening. Bedoeling is om die situaties via een structurele risicoscreening, onder meer van processen-verbaal, aan de oppervlakte te brengen. Want onderzoek leert dat achter ernstig familiaal geweld meestal een cocktail van risicofactoren schuilgaat. Het is belangrijk om die vlot op te sporen én snel te handelen. Een uniforme Vlaamse tool voor risicoscreening zal helpen om een goede inschatting te maken van zowel de ernst van de situatie als de kans op mogelijk nieuwe feiten of eventuele escalatie van het geweld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is