Nieuw Gents moskee-project niet op maat van wijk en stad

Op 23 oktober 2017

Nieuw Gents moskee-project niet op maat van wijk en stad

 

“Sp.a-Groen en Open Vld keuren de bouw van deze nieuwe moskee goed, maar nemen verder geen enkele verantwoordelijkheid. Noch voor de druk die de plannen leggen op het harmonieuze samenleven van alle bevolkingsgroepen in onze stad, noch voor de praktische problemen op vlak van verkeersveiligheid en parkeerdruk in de dichtbevolkte Rabotwijk.”

– Elke Sleurs, fractievoorzitter N-VA en lijsttrekker 2018

 

De plannen voor een nieuwe moskee in de Gebroeders De Smetstraat zorgen voor commotie. Daar hebben we begrip voor. We zien twee grote problemen.

 

Ten eerste: de bouw voor de nieuwe moskee is aangevraagd door ‘Diyanet België’, de lokale afdeling van het ‘Turkse agentschap voor religieuze zaken’. Via de nieuwe moskee – met een capaciteit van meer dan 1000  mensen – zal de Turkse Diyanet in Gent over een eerste-klasse-forum beschikken om via Turkse imams zijn boodschap bij Gentse moslims te verspreiden.

 

Dat is zorgwekkend. Want volgens een recente analyse van de staatsveiligheid draagt de Diyanet bij tot polarisatie binnen de Turkse gemeenschap in ons land. Ook in Gent werden we al geconfronteerd met spanningen.

 

De geplande moskee met ‘cultureel centrum’, in de praktijk quasi exclusief gericht op de Turkse gemeenschap en met het Turks als voertaal, dreigt zo de integratie van Turkse Gentenaars geen stap vooruit te helpen. Wel integendeel.

 

Ten tweede: deze mega-moskee overstijgt duidelijk de schaal van de wijk. De afgeleverde bouwvergunning stelt expliciet dat het de bedoeling is om evenementen te organiseren gericht op mensen die van verderaf komen. Niettemin voorziet het stadsbestuur geen enkele extra parkeerplaats in een buurt met een nu al hoge parkeerdruk. Geen enkele maatregel ook om al het extra verkeer in veilige banen te leiden. En zelfs voor fietsen worden amper 40 plaatsen voorzien. Dat is om problemen vragen.

 

Als democratische partij voeren we de godsdienstvrijheid hoog in het vaandel. De Islam is een erkende godsdienst en moet ruimte hebben om te worden beleden. Tegen een moskee als gebedshuis hebben we op zich dan ook geen enkel bezwaar. Maar dít huidige project botst met onze visie op een inclusieve stad waar Gentenaars van alle ras en geloof actief samenleven en participeren.


Elke Sleurs, fractievoorzitter gemeenteraad, 0476/95.22.63

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is