Nieuw uitstel voor wijkcirculatieplan Gentbrugge/Dampoort. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Het wijkcirculatieplan Gentbrugge/Dampoort is een farce: geen draagvlak, al veel geld gekost, en tot nu toe zero winst qua verkeersveiligheid”

Op 30 januari 2024, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
Knip

Vandaag geraakte bekend dat het wijkcirculatieplan voor de Dampoort en Oud-Gentbrugge opnieuw uitgesteld wordt. Al minstens tot na de Paasvakantie, die dit jaar tot 14 april loopt. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Voor ons is het zonneklaar dat het concept ‘wijkcirculatieplan’ definitief failliet is. De mensen lusten het niet. De relatie met buurgemeenten geraakt verzuurd. De aanhoudende protesten – ook in Zwijnaarde – tonen aan dat hier gewoonweg geen draagvlak voor bestaat. Dus: verkeersveiligheid: volmondig ja, wijkcirculatieplannen: ronduit neen.” 

Gemeenteraadslid en Gentbruggenaar Gert Robert: “Aanleiding voor het nieuwe uitstel is de juridische procedure tegen het wijkcirculatieplan waar buurgemeente Destelbergen recent mee gestart was. Opeens is er nu toch terug ruimte voor overleg. De parallel met Zwijnaarde is opvallend: ook daar bleek een beperkte aanpassing van het ook daar omstreden wijkcirculatieplan pas mogelijk nadat buurtbewoners met een juridische procedure gestart waren.”

Van Bossuyt: “Blijkbaar moet je voor het Gentse stadsbestuur eerst een advocaat onder de arm nemen om serieus genomen te worden. Of je nu een buurtbewoner of buurgemeente bent. Dat is toch geen manier om aan politiek te doen of om participatie en overleg te organiseren? Dit is een echt pijnpunt in onze stad: er wordt soms nog wel de mening van burgers gevraagd, maar vervolgens wordt er steevast maar heel selectief geluisterd. En dan kom je tot heel eenzijdige maatregelen waarvoor geen voldoende draagvlak bestaat. En dan worden veel mensen boos en geraken ze gefrustreerd.”

Robert: “De trajecten voor de wijkcirculatieplannen lopen al van begin deze legislatuur. Maar tot dusver, ruim vijf jaar later, is er nog zo goed als niets gerealiseerd. De polariserende aanpak van het stadsbestuur is hiervoor verantwoordelijk: men lokt de aanhoudende protesten en juridische gevechten gewoon uit. En ondertussen verbetert er op vlak van verkeersveiligheid weinig of niets in de wijken in kwestie. En de kostprijs die swingt de pan uit: ruim 719.000 euro werd er al aan uitgegeven, zo blijkt uit het antwoord op een recente vraag, personeelskosten (o.a. 980 ‘mandagen’ van de projectleiders) dan nog niet meegerekend.”

Van Bossuyt: “Met het concept wijkcirculatieplannen zit het stadsbestuur op een dood spoor. Zulke alomvattende monolithische plannen werken niet. Men bekijkt alles ook veel te veel door een ideologische bril zonder oog te hebben voor praktische bezwaren. Vaak verschuift men ook alleen bestaande problemen van de ene naar de andere plek. En OpenVLD burgemeester Mathias De Clercq die laat alles naar goede gewoonte maar gebeuren.”

Van Bossuyt besluit: “Met N-VA Gent willen we af van de megalomanie en willen we de concrete pijnpunten op vlak van verkeersveiligheid aanpakken met échte oplossingen. En daar willen we ook de nodige middelen voor voorzien, kwestie van onze verkeersinfrastructuur veiliger in te richten. Cruciaal daarvoor is een gezonde stadskas, maar ook daar ligt er zoals bekend een pak werk op tafel. Ik hoop van harte dat de Gentenaars ons in oktober 2024 de kans zullen geven om dit allemaal waar te kunnen maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is