Nieuw voorstel voor Gravensteen negatief geadviseerd. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Waarom laat het stadsbestuur beloftevol voorstel actiegroep niet verder uitwerken?”

Op 21 april 2022, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport, Toerisme & evenementen
Gravensteen

Deze ochtend gaf Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele een stand van zaken over het Gravensteendossier in antwoord op een commissievraag van parlementslid Manuela Van Werde. N-VA-fractieleider Van Bossuyt: “Uit het antwoord van de minister blijkt dat het nieuwe ontwerp van het stadsbestuur deels ongunstig wordt geadviseerd. Tegelijk vraagt het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed zich af waarom het Gentse stadsbestuur een beloftevol alternatief voorstel van actiegroep SOS Gravensteen niet verder heeft laten uitwerken. Met N-VA blijven we ons ernstige vragen stellen bij de manier waarop het stadsbestuur dit dossier behandelt.”

Karlijn Deene (N-VA), lid van de gemeenteraadscommissies cultuur en monumenten: “Na de storm van kritiek op het oorspronkelijke voorstel van het stadsbestuur – met een paviljoen in de groenzone naast de burcht en een opvallende lift aan de donjon – formuleerden actiegroepen alternatieve voorstellen. Eén daarvan – met een toegang voor mensen met een beperking via een vlonderpad aan de waterzijde en met een lift ín de donjon – werd door zowel het Agentschap Onroerend Erfgoed als toegankelijkheids-expertisecentrum Inter beoordeeld als potentieel hebbend, al waren er tegelijk ook nog een aantal elementen te verduidelijken en uit te werken.” 

Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Ondanks die beide positieve (pre)adviezen kozen het stadsbestuur en de Gentse stadsbouwmeester ervoor om het beloftevolle concept niet verder te laten uitwerken. In de plaats daarvan kwam men met een ander voorstel op de proppen waarover nog geen enkel (pre)advies bestond: met de lift nog altijd aan de donjon geplakt en het paviljoen nu naast de toegangstoren. Maar vandaag blijkt dus dat het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed dit nieuwste voorstel van het stadsbestuur als deels ongunstig heeft geadviseerd.”

Karlijn Deene (N-VA): “Het ligt voor de hand om het beloftevolle voorstel van SOS Gravensteen nu eindelijk verder uit te werken, in nauw overleg met zowel Inter als het Vlaams Agentschap. Dat is onze dringende vraag aan de bevoegde schepen Souguir (OpenVLD). Een voorstel met potentieel zonder meer aan de kant schuiven getuigt niet van goed bestuur.”

Van Bossuyt besluit: “Het stadsbestuur heeft hier alsnog een kans om te tonen dat men burgerparticipatie ernstig neemt. Anders zou je bijna gaan denken dat burgemeester Mathias De Clercq & co op voorhand al goed wisten dat hun nieuwe voorstel het niet zou halen, om dan gewoon hun oorspronkelijke plannen te kunnen uitvoeren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is