Nóg drie jaar

Op 22 december 2021, over deze onderwerpen: Beleid & financiën
Kalender

Eind december zijn we halverwege de lopende bestuursperiode. Voor ons het geschikte moment om een balans op te maken van drie jaar Mathias De Clercq als burgemeester. In ons Kerstrapport – dat goed opgepikt werd door de media – kan u alles in detail nalezen [zie verderop].

Samengevat zijn we met de N-VA ronduit teleurgesteld. Niet alleen door de inhoud, maar ook door de manier waarop. Dit bestuur bekommert zich te weinig om de Gentenaar. Tot nu toe is Mathias De Clercq (OpenVLD) voor ons gebuisd, meer dan een onvoldoende kunnen we in eer en geweten niet geven.

Halfweg betekent ook dat we nóg drie jaar te gaan hebben. Dat doet de vraag rijzen wat de nu al in het slop zittende meerderheid eigenlijk nog voor de Gentenaars in petto heeft. Als schaduwburgemeester Watteeuw al van mening is dat het bijzonder moeilijk wordt om met deze coalitie oplossingen voor de toekomst te vinden, dan spreekt dat wat ons betreft boekdelen.

Van één ding kunnen we zeker zijn: de creativiteit van het stadsbestuur om nieuwe inkomsten – lees: belastingen – te verzinnen is grenzeloos. Het komende jaar krijgen we alvast een nieuwe verhardingsbelasting, een nieuwe mast- en pyloonbelasting (de energiefactuur is nog niet hoog genoeg blijkbaar) en – natuurlijk – een verhoging van de parkeerretributies.

Gelukkig is er nog de Vlaamse regering met de N-VA: die blijft gelukkig investeren in Gent. De Dampoortknoop wordt de komende jaren aangepakt, de tramlijn tussen de twee stations komt er aan, onze Opera en zoveel andere monumenten worden gerenoveerd, schoolgebouwen worden vernieuwd en uitgebreid, en met Vlaams geld wordt er ook werk gemaakt van stadsvernieuwing in een reeks Gentse wijken – om maar een paar zaken te noemen.

Met de Gentse N-VA blijven we ook het komende jaar voluit kiezen voor een constructieve oppositie ten bate van alle Gentenaars. Namens onze gemeenteraadsfractie wens ik iedereen van harte een zalig kerstfeest en een gezellig oudejaar.

 

Met Gentse groeten,

Anneleen Van Bossuyt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is