Omkering rijrichting Oude Abdijstraat leidt tot verkeersonveiligheid aan Drongense basisschool. Sandra Van Renterghem (N-VA): “Schepen Watteeuw legt negatief advies Mobiliteitsbedrijf naast zich neer en verdraait de waarheid”

Op 12 februari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

Midden januari heeft het stadsbestuur de rijrichting in de Oude Abdijstraat in Drongen laten omkeren. Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA): “Omdat ik signalen uit de buurt kreeg dat dit leidde tot verkeersonveilige toestanden aan basisschool De Vuurtoren heb ik schepen Watteeuw hier vorige maand al over ondervraagd. Hij beweerde toen dat het aspect verkeersveiligheid werd meegenomen in het advies van het Mobiliteitsbedrijf.” [zie bijlage 1]

“En dat is helemaal juist”, zegt Van Renterghem. “Alleen ‘vergat’ de schepen erbij te vermelden dat het Mobiliteitsbedrijf een expliciet negatief advies gaf, net omwille van de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een document dat ik ondertussen kon inkijken. Het Mobiliteitsbedrijf zegt daarin letterlijk:

  • "Wij merken nu reeds relatief veel keerbewegingen op het kruispunt Antoon Catriestraat-Oude Abdijstraat. Als een ontsluiting via Oude-Abdijstraat de facto niet meer mogelijks is, vrezen wij nog meer keerbewegingen en draaimanoeuvres op dit kruispunt. Niet in het minst tijdens de periode waarop veel kinderen daar passeren. Wat dus onveilige situaties kan veroorzaken. Om deze reden adviseren wij het omkeren van de rijrichting in de Oude-Abdijstraat negatief.” [zie bijlage 2]

Raadslid Van Renterghem: “Ik vind het sterk dat schepen Watteeuw deze toch cruciale info verzweeg. Vanuit democratisch oogpunt is dit laakbaar. De schepen verdraait de waarheid. Dit is echt proberen om de gemeenteraad met een kluitje in het riet te sturen. En natuurlijk nog belangrijker: waarom neemt men een beslissing die tegen het geciteerde advies in gaat en die de verkeersveiligheid – in een schoolomgeving nota bene – in het gedrang brengt.” 

“Schepen Watteeuw zegt ook dat de wijziging er gekomen is op vraag van ‘de Drongense handelaars’”, licht Van Renterghem toe. “Maar de mensen die ik contacteerde wisten van niets: ze waren niet geconsulteerd en zijn ook ontevreden over de wijziging. Andere betrokken partijen werden volgens mijn informatie evenmin geraadpleegd: de school, de bewoners, het parochiaal centrum, … Niemand wist ergens van.” 

Raadslid Van Renterghem besluit: “Ik begrijp niet dat een stadsbestuur dat wil inzetten op verkeersveiligheid en op participatie hier zo uit de bocht gaat. Dit is absoluut geen voorbeeld van behoorlijk en transparant bestuur. Ik vraag me af: wat speelt hier eigenlijk? In elk geval zal ik op de komende gemeenteraad twee voorstellen ter stemming leggen: 1) het onmiddellijk herstellen van de oorspronkelijke rijrichting in het belang van de verkeersveiligheid, en 2) het opzetten van een participatief evaluatietraject met alle betrokken partners over de verkeersinrichting van de Oude Abdijstraat.” [zie bijlage 3]

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is