Onderzoek naar professioneel profileren door Gentse politie. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Amper 0,003% gegronde klachten bij identiteitscontroles. Waarom dan nog duur onderzoek?”

Op 7 februari 2023, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie

Vorige maand kondigde het stadsbestuur de opstart aan van een onderzoek naar het professionalisme van de Gentse politie bij identiteitscontroles.[1] N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “De aankondiging zorgde zeer begrijpelijk voor de nodige commotie. Want uit nieuwe, door mezelf opgevraagde cijfers blijkt dat bij identiteitscontroles door de Gentse politie in amper 0,08% van de gevallen klacht wordt neergelegd. In amper 0,003% van de uitgevoerde controles blijkt de klacht gegrond. Die lage cijfers zijn een pluim voor onze Gentse politiemensen. En een blamage voor het stadsbestuur dat het toch nodig vindt om onze flikken nog eens extra te gaan controleren. Zo wakkeren ze geheel onterecht wantrouwen en verwijten van racisme en discriminatie tegenover onze politie aan.”

Van Bossuyt: “In 2022 voerde de Gentse politie meer dan 120.000 identiteitscontroles uit: ongeveer 110.000 in het kader van noodoproepen en minstens 10.000 naar aanleiding van vastgestelde inbreuken of verkeers- en gerechtelijke acties. Amper 98 van die identiteitscontroles gaven aanleiding tot een klacht. Dat is nauwelijks 0,08%.”

Van Bossuyt: “Bij de 98 klachten waren er 25 klachten naar aanleiding van een identiteitscontrole zonder meer: hiervan werden er amper 2 gegrond bevonden, 15 werden er geseponeerd, en 8 zijn nog in onderzoek. De andere 73 klachten houden verband met politietussenkomsten waarbij slechts in tweede instantie een ID-controle volgde: hiervan waren er ook 2 gegronde klachten, 56 zijn er geseponeerd, en 15 zijn nog in onderzoek Dat maakt dat er op dit moment in totaal slechts 4 gegronde klachten zijn. Dat is 0,003%.”

Van Bossuyt: “Het door het stadsbestuur bestelde onderzoek kost de Gentse belastingbetaler 139.973 euro. Aanleiding zijn vermeend wijd verbreid racisme bij en discriminatie door de politiediensten. De geciteerde cijfers maken duidelijk dat dit geen goede besteding is van gemeenschapsgeld. De cijfers bevestigen dat de Gentse politie gepast, plichtsbewust en professioneel te werk gaat bij identiteitscontroles. Elke gegronde klacht is er uiteraard één teveel en moet een degelijke opvolging krijgen, maar de percentages spreken voor zich.”

Van Bossuyt: “Dat er controle is op de werking van de politie, is vanzelfsprekend. Maar de cijfers tonen aan dat daar niet nog eens een extra en duur onderzoek bovenop voor nodig is. Voor het melden van klachten over de werking van de politie bestaan een hele reeks kanalen. Dit kan via het meldpunt en het klachtenformulier van de Gentse politie, of ook via mail, per telefoon of per brief aan onder meer de korpschef, de burgemeester, de Ombudsdienst, het Comité P, of soms ook via het parket. Veel laagdrempeliger kan niet.”

 

[1] ‘Onderzoek naar de effecten en de impact van het handelingskader professioneel profileren en bijhorende vormingen in de Politiezone Gent’, gegund door het college van burgemeester en schepenen aan het consortium VUB-UGent op 22 juli 2021.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is