Oppositie-manifest: constructief, kritisch en rebels

Op 7 december 2018, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Aan alle Gentenaars

De komende 6 jaar mag je opnieuw op ons rekenen. De N-VA belooft jou een stevige en inhoudelijke oppositie: constructief, kritisch en rebels. We bouwen verder op de gelegde fundamenten.  

1. Voor alle Gentenaars
Met N-VA Gent staan we ten dienste van al onze medeburgers. Elke inwoner met een vraag, voorstel of klacht is van harte welkom.

2. Met alle Gentenaars
We houden actief contact met de vele bewonersgroepen, buurtverenigingen en andere organisaties die onze stad rijk is. Voeling hebben met wat leeft en wat leeft op de agenda zetten.

3. De boer op 
We gaan de straat op en nodigen iedereen uit op onze activiteiten. We luisteren naar jouw ideeën. We investeren ook in een actieve N-VA-wijkwerking, dicht bij de mensen. 

4. Gent beter maken
We doen op de gemeenteraad concrete, realistische voorstellen om onze stad beter te maken. We komen graag verrassend uit de hoek: ‘out of the box’ en vernieuwend.  

5. Vrij en vrank
We houden het beleid kritisch tegen het licht. Constructief en met alternatieve oplossingen. Tegen de stroom in waar nodig. Rebels, wars van politiek correct denken.

6. Samen werkt
We willen allemaal het beste voor Gent. Onze stad heeft belang bij een vruchtbare wisselwerking tussen meerderheid en oppositie. Met een open geest. 

7. Volledige transparantie
We informeren de Gentenaars over ons oppositiewerk. En alle info over vergoedingen en mandaten van N-VA-vertegenwoordigers kan je nalezen op de N-VA Gent-website.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is