Permabouwen van de VZW Timelab uit Gent geselecteerd als pilootprojecten Terug in Omloop

Op 26 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Stadsontwikkeling

Eind 2015 werd de oproep “Pilootprojecten Terug in Omloop” gelanceerd. Deze oproep zocht naar ambitieuze projecten die onderbenutte terreinen opnieuw in omloop willen brengen vanuit het perspectief van de circulaire economie. Het opzet is daarbij te komen tot een geïntegreerde stedelijke ontwikkeling die past binnen de ambities van de Vlaamse overheid om volop in te zetten op de transitieprincipes. Sommige projecten situeren zich op de kleine schaal van een gebouw of buurt terwijl andere voor een veel complexere uitdaging staan op stadswijk- of stadsdeelniveau.

Uit acht kandidaturen, selecteerde de stuurgroep vijf Pilootprojecten Terug in Omloop waaronder Permabouwen van de VZW Timelab uit Gent. De laureaten krijgen nu een begeleidingstraject op maat met een projectregisseur, een team voor ontwerpend onderzoek en de nodige deskundigen.

Terug in Omloop?

De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams minister van Omgeving, Nattur en Landbouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans, de OVAM, het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De Pilootprojecten zijn een instrument om nieuwe inzichten te verwerven over de aanpak van de ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen van vandaag. De projecten combineren onderzoek en opbouw van praktische, toegepaste praktijkkennis.

Verontreinigde terreinen zijn vaak  ‘blinde vlekken’ in en rond stedelijke gebieden. Nochtans bieden ze vaak opportuniteiten voor stedelijke en economische ontwikkeling. De Pilootprojecten ‘Terug in Omloop’ willen de koppeling maken tussen stedelijke transformaties, economische transitie, met een klemtoon op activiteiten in de circulaire economie, en geïntegreerde bodemsanering. Een aanpak die bewust bouwt aan de stad van morgen.

De ruimtelijke druk in Vlaanderen is groot en de vraag om open ruimte aan te snijden zal wellicht nog toenemen in de toekomst. Hiertegenover staat de ambitie van Vlaanderen om in de toekomst het bijkomende ruimtebeslag te beperken. We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om de schaarse beschikbare ruimte optimaal in te zetten om nieuwe initiatieven alle kansen te geven. Het terug in omloop brengen van onderbenutte en verontreinigde terreinen is vanuit het concept van zorgvuldig ruimtegebruik een logisch gegeven.

Die nieuwe, herwonnen ruimte moet als het even kan een broeinest worden van nieuwe economische activiteiten, in het hart van de stad of haar agglomeratie. De nieuwe economie wordt een circulaire economie, met een zuinige, slim georganiseerde en innovatieve maakindustrie. Zowel Vlaanderen als Europa zetten volop in op deze nieuwe vorm van ondernemen.

De uitdaging om die verschillende maatschappelijke uitdagingen geïntegreerd aan te pakken is uiteraard zeer groot. Daarom is ook samenwerking tussen verschillende overheden, bevoegdheden en sectoren cruciaal. De Vlaamse overheid trekt voor de pilootprojecten ongeveer 750.000 euro uit, gespreid over 3 jaar.

Vlaams minister Liesbeth Homans bevestigt: “Met deze pilootprojecten willen we vervuilde binnenstedelijke gebieden nieuw leven inblazen en deze opnieuw geschikt maken voor economische activiteit. Dit is van groot belang omdat het onze steden op economisch, ecologisch en sociaal vlak versterkt zonder dat er bijkomende open ruimte moet worden ingenomen."

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Met deze pilootprojecten willen we onderbenutte terreinen activeren vanuit het perspectief van de circulaire economie en zo te komen tot een geïntegreerde stedelijke ontwikkeling.”

Vlaams minister Philippe Muyters: “Vlaanderen is niet groter dan het is, dus moeten we verstandig omspringen met de ruimte die we hebben. Functies worden meer en meer verweven. We hebben innovatieve concepten nodig om te experimenteren. We hopen op die manier veel te leren, ook over hoe verschillende beleidsdomeinen met elkaar in de toekomst kunnen samenwerken.”

Timelab vzw, Gent - Permabouwen

Timelab is een Gents stadslabo dat de lokale maakindustrie ondersteunt door het aanbieden van een open werkplek voor prototyping en samenwerkingsmodellen.

De nood aan een grotere plek voor het stadslabo is voelbaar. Na 6 jaar is er een groot draagvlak ontstaan voor het consolideren van de makersplek. De huidige werking wordt bovendien uitgebreid met aansluitend aan het open lab ook meer afsluitbare ateliers en meer gemene delen voor uitwisseling tussen verschillende actoren.

Het project zal een labo zijn in de pure zin van het woord, een experimenteerplek voor innovatieve circulaire bouwconcepten, veranderingsgericht en flexibel bouwen, trage sanering. Op een inzichtelijke manier zullen systemen van materiaal- en energiekringlopen getoond worden aan een breed publiek. Het participatief project zal een kruispunt zijn van cultuur, natuur en industrie waar verschillende actoren, omwonenden en makers met elkaar in dialoog kunnen gaan.

 

Voor meer info over dit traject, of voor beeldmateriaal van de vijf projecten:

www.teruginomloop.be

Caroline Newton, projectcoördinator Pilootprojecten Terug in Omloop, caroline.newton [at] ovam.be

Thomas Pollet, woordvoerder minister Muyters, +32 474 69 56 08, thomas.pollet [at] vlaanderen.be

Jan van der Vloet, woordvoerder minister Homans, +32 498 68 38 56, jan.vandervloet [at] vlaanderen.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is