Resultaten project ‘Postmobiel Wonen’ op de Lubecksite blijven uit Anneleen Van Bossuyt: “Is dit een goede besteding van Gents belastinggeld?”

Op 2 september 2021, over deze onderwerpen: Integratie

Sinds begin november 2020 loopt op de Lübecksite aan de Afrikalaan het project ‘Postmobiel Wonen’: een driejarig containerdorp voor Romagezinnen die voordien in illegale kampementen leefden en bereid waren zich te laten begeleiden op vlak van o.a. onderwijs, opleiding, werk en Nederlands leren. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “De resultaten gedurende de eerste tien maanden zijn weinig hoopgevend. Amper de helft van de leerplichtige kinderen gaat naar school. Amper de helft van de volwassenen boeken vooruitgang op vlak van werk. Amper een kwart neemt regelmatig deel aan de lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie.”

Van Bossuyt: “Bij het begin van het nieuwe schooljaar leek het me een goed idee om na te vragen wat de stand van zaken is van dit project, zeker ook met betrekking tot de kinderen. Dat slechts 10 van de 19 leerplichtige kinderen regelmatig naar school gaat, valt te betreuren. Het begeleidingstraject waar de ouders in zitten is nochtans verplicht. Ik vraag me af hoe het dan kan dat die kinderen niet naar school gaan. Van de 7 niet-leerplichtige kleuters gaan er 5 af en toe naar school, de 2 andere zo goed als helemaal niet. Ook dat is geen fraai cijfer.”

Van Bossuyt: “Bij de volwassenen oogt de situatie niet beter: 61 mensen komen in aanmerking voor de lessen Nederlands en maatschappelijke vorming, maar slechts een kwart volgt de lessen regelmatig of heeft – aldus het stadsbestuur – ‘goede stappen’ gezet in die richting. Voor 75% is dat dus niet het geval. Ook is er slechts een kleine helft die regelmatig werkt of – opnieuw – ‘goede stappen’ gezet heeft in die richting. Ik vraag hierbij ook af wat de verhouding is tussen de mensen die regelmatig lessen volgen en werken en degenen die ‘goede stappen’ – what’s in a name? – zetten. Hoe dit allemaal te rijmen is met het verplichte engagement om zich actief te laten begeleiden is me een raadsel.”

Van Bossuyt: “Het hele project loopt nog tot 2023 en zal de Gentse belastingbetaler meer dan 2,5 miljoen euro kosten, zoals collega-raadslid Sandra Van Renterghem eerder al te weten kwam. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit voor een belangrijk stuk geld in het water zijn. Met N-VA hadden we hier van in het begin voor gewaarschuwd, op basis van eerdere teleurstellende resultaten met gelijkaardige projecten. Het is jammer om te zien dat de Gentse meerderheid gemaakte fouten blijft herhalen. Voor ons is dit Roma-project een voorbeeld van slecht bestuur. Onze stad heeft een ruim aanbod aan reguliere sociale hulpverlening, waar mensen die zich met problemen geconfronteerd zien steun kunnen vinden. Die 2,5 miljoen euro hadden zeker zinvoller kunnen besteed worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is