Roma-project Lübecksite kost 2,52 miljoen euro. Sandra Van Renterghem (N-VA): “Middelen kunnen beter anders besteed worden, meer dan genoeg andere noden nu”

Op 17 november 2020, over deze onderwerpen: Integratie

Gisteren geraakte tijdens de gemeenteraadscommissie algemene zaken bekend dat het Roma-project aan de Lübecksite 2,52 miljoen euro zal kosten. N-VA-gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem: “Dat is een enorm bedrag voor het opvangen van 108 mensen. Ter vergelijking: om de impact van de coronacrisis op te vangen voorziet het stadsbestuur uit eigen middelen een goeie 10 miljoen euro voor de hele Gentse bevolking.”

Van Renterghem: “Op de site zullen 108 Roma opgevangen worden. Dat is 648 euro per persoon per maand. Of  voor een gezin met twee ouders en twee kinderen 2592 euro per maand. Voor gewone Gentenaars voorziet het stadsbestuur gemiddeld 38 euro uit eigen middelen om de huidige crisis door te komen. Dat krijg je aan de mensen niet uitgelegd.”

N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Falende voorrangsprojecten voor één kleine specifieke groep zijn voor N-VA niet de juiste weg. In het verleden hebben gelijkaardige projecten tot weinig resultaten geleid. Mensen in moeilijkheden kunnen in onze stad terecht bij het reguliere en uitgebreide aanbod van welzijnsdiensten en -organisaties. Ik roep burgemeester De Clercq (OpenVLD) op om dringend van koers te veranderen.”

Van Renterghem: “Los van het financiële aspect vind ik het heel belangrijk dat de omwonenden en de omliggende buurt niets van overlast mogen ondervinden van dit project. Ik roep het stadsbestuur op om hier prioritair werk van te maken en een strikte nultolerantie te hanteren. De bewoners zijn vooraf niet geconsulteerd geweest, hun mening is niet gevraagd. Ik raad de omwonenden ook aan om alle eventuele hinder en overlast systematisch bij de politie en stadsdiensten te melden.”

Van Bossuyt besluit: “De coronacrisis woedt nog volop. De noden van Gentse gezinnen in armoede, van onze Gentse ondernemers, van onze Gentse verenigingen zijn groot. Ik stel voor dat we de beschikbare middelen daar op inzetten. Disproportioneel veel middelen besteden aan één kleine groep die de voorbije jaren nauwelijks inspanningen heeft gedaan om bij te dragen aan onze samenleving, is in onze ogen onverantwoord. Men had de illegale kampementen ook nooit jarenlang mogen gedogen. Dit is slecht beleid. Ik ken geen enkele andere stad waar dit zo uit de hand gelopen is.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is