Romaproject op Lubecksite geschat op 2,75 miljoen euro. Sandra Van Renterghem (N-VA): “Kostprijs van ruim 25.000 euro per persoon”

Op 22 juni 2020

De kostprijs van het project op de Lubecksite voor de Roma die nu nog aan de Buitensingel-Hurstweg kamperen, wordt geraamd op ruim 2,5 miljoen euro voor de plaatsing van containers en voor het beheer van de site. Daar komt nog eens een kwart miljoen euro bij voor de individuele begeleiding van de mensen. Sandra Van Renterghem: “Dat maakt een budget van meer dan 2,75 miljoen euro. Burgemeester De Clercq (OpenVLD) heeft onlangs gemeld dat er 108 Roma instappen in het project. Via een snelle rekensom kom je dan uit op ruim 25.000 euro per persoon. Met N-VA kunnen we hier niet mee akkoord gaan.”  

In november 2019 schreef het stadsbestuur een overheidsopdracht uit met een geraamde kost van 2.554.619,57 euro. Daaronder vielen 2 deelopdrachten: enerzijds de levering van wooncontainers plus de nodige inrichtingswerken en anderzijds het beheer van de site, maar met uitsluiting van de individuele begeleiding van Roma. De eerste deelopdracht werd op 28 mei toegewezen voor een bedrag van 617.579,040 euro, maar exclusief de inrichtingswerken. De tweede deelopdracht werd in januari 2020 stopgezet. Over het beheer van de site zouden onderhandelingen lopende zijn.

Op de agenda van de gemeenteraad van juni staat ook een subsidieovereenkomst ten bedrage van 248.698, 20 euro voor de vzw Centrum voor Basiseducatie om de Roma in kwestie te alfabetiseren en/of Nederlands te leren. Een aparte overeenkomst met de stedelijke vzw IN-Gent over sociale integratie-begeleiding volgt. De kostprijs daarvan is nog onbekend. Begin juni heeft het stadsbestuur bovendien een vacature uitgeschreven voor een extra medewerker bij de dienst outreachend werk, specifiek voor het project ‘post-mobiel wonen’ zoals de Lubecksite in stadsjargon heet.

Van Renterghem: “Bijna 3 miljoen euro voor een project op maat van één kleine groep? Dat is voor onze fractie vele bruggen te ver. De stad heeft ook al eerder dergelijke projecten opgezet. De balans daarvan was niet positief. In het Meulestedeklooster-project moest finaal de uithuiszettingsprocedure opgezet worden, alle sociale begeleiding ten spijt. De huidige groep mensen wordt ook al bijna 2 jaar begeleid en ondersteund, maar blijkbaar zonder veel resultaat tot dusver. Die mensen verblijven al jaren in onze stad. Als er nu nog een begin moet gemaakt worden met Nederlands leren, getuigt dat niet van veel wil om zich te integreren.”

Van Renterghem: “Het huidige kampement aan de Buitensingel-Hurstweg heeft vooral voor heel wat overlast gezorgd in de omliggende buurt. Dat valt ook aan de Lubecksite te verwachten. De omwonenden houden hun hart vast. Aan hen is niets gevraagd: nul participatie, hooguit een infovergadering.”

Van Renterghem besluit: “In deze tijden moeten we extra goed nadenken over de besteding van onze centen. De miljoenen die voor dit project gereserveerd worden getuigen van onverantwoord beleid. Falende voorrangsprojecten voor één kleine specifieke groep zijn voor ons niet de juiste weg. Mensen in moeilijkheden kunnen in onze stad terecht bij het reguliere en uitgebreide aanbod van welzijnsdiensten en -organisaties.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is