Ronny Rysermans (N-VA): “Probleem met illegale graffiti en wildplakken neemt toe in Gent”

Op 13 november 2023, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw
graffiti

N-VA-gemeenteraadslid Ronny Rysermans vroeg de cijfers op over illegale graffiti en wildplakken in onze stad. Raadslid Rysermans: “Uit die cijfers blijkt dat het probleem van illegale graffiti toeneemt. Dat is met name zo voor graffiti en wildplakken op het openbare domein. Tegelijk is duidelijk dat er nauwelijks overtreders gevat worden en dat slechts een fractie van de kosten voor het verwijderen van de graffiti gerecupereerd worden. Dezelfde vaststellingen deed ik eerder ook al in verband met het sluikstortprobleem.”

Rysermans: “Vanwege particulieren waren er in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk 232, 390 en (tot september) 235 aanvragen om graffiti aangebracht op private eigendommen te verwijderen op kosten van de stad. Wat betreft het openbaar domein waren er voor diezelfde periode respectievelijk 620, 811 en (ook tot september) 861 verwijderwerken na een melding.”

Rysermans: “Wanneer je de geografische verdeling over de stad bekijkt dan zie je dat de binnenstad en een aantal wijken in de 19de-eeuwse gordel het gros van de illegale graffiti te verwerken krijgen. De deelgemeenten blijven veelal gespaard. Die vaststelling gaat op voor zowel het openbare domein als private eigendommen.”

Rysermans: “Wat je ook ziet is dat overtreders zich niet teveel zorgen moeten maken. De pakkans is erg klein. In 2021 en 2022 werden respectievelijk 36 en 31 overtreders geïdentificeerd, in 2023 waren dat er tot nog toe 19. In 2021-22 werd er in totaal voor 10.021 euro aan financiële sancties (GAS, onkostennota’s) opgelegd. De kosten voor de stad om de graffiti te verwijderen bedroegen echter een veelvoud hiervan, 261.645,00 euro in 2021 en 285.048,00 euro in 2022.”

Rysermans besluit: “Ik hoef er geen tekening bij te maken: illegale graffiti en wildplakken zijn een hardnekkig probleem. Er bestaan nochtans al jaren een aantal toegelaten plekken waar iedereen naar hartenlust zijn of haar ding kan doen, o.a. het drukbezochte ‘Graffitistraatje’ (= de Werregarenstraat). Aanvullend werden in verschillende wijken ook al tijdelijke of eenmalige graffiti- of straat art-initiatieven gelanceerd. Mirakeloplossingen zijn er niet, maar ik pleit wel voor het extra inzetten op sensibilisering van de doelgroep en op het verhogen van de pakkans in hotspotwijken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is