Schepen Decruynaere zet leerlingen in als tolk voor anderstalige ouders Sandra Van Renterghem (N-VA): “Zou liever zien dat leerlingen anderstalige ouders Nederlands helpen leren”

Op 7 juni 2021, over deze onderwerpen: Jeugd (+ onderwijs)

Vandaag valt in de pers te lezen hoe leerlingen van stadsschool Het Spectrum ingezet worden als tolk voor anderstalige ouders. Het project is een initiatief van de Stad Gent en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA): “Ik vind dit een gemiste kans. In plaats van een cursus te organiseren voor leerlingen die anderstalige ouders als taalhulp willen bijstaan met tolken, zou schepen van onderwijs Decruynaere (Groen) beter het omgekeerde gedaan hebben. Een project en cursus voor leerlingen die anderstalige ouders willen helpen om Nederlands te leren of oefenen, dat zou een stuk zinvoller geweest zijn.”

N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Vandaag wordt in Vlaanderen bijna 1 op 3 kinderen geboren in een gezin waar de moeder geen Nederlands spreekt met haar kinderen. In onze stad ligt dat aandeel nog hoger. Onderwijsexperts wijzen er al lang op dat het bijbrengen van de Nederlandse taalkennis cruciaal is om mee te kunnen in onze samenleving. Dit project zet op dit vlak geen zoden aan de dijk.”

Van Renterghem: “Het is niet zo dat het stadsbestuur helemaal niets doet om ouders van schoolkinderen aan te moedigen om Nederlands te leren. Maar in de communicatie en de promotie legt onderwijsschepen Decruynaere telkens opnieuw en eenzijdig de klemtoon op acties om de thuistaal van kinderen en ouders in de schijnwerpers te stellen. Dat is niet de juiste focus. Dit soort aanpak werkt contraproductief.”

Van Bossuyt: “Taalhulpen of tolken voor ouders, dat is behelpen. Ouders ertoe brengen om Nederlands te leren en oefenen, dat is een lange termijn aanpak. Hoe sneller mensen mee zijn met het Nederlands, hoe sneller ze hier ten volle aan het maatschappelijk leven – werk, vrije tijd, enz. – kunnen deelnemen. Die boodschap moeten we brengen van zodra anderstalige nieuwkomers hier – via legale weg – arriveren.”

Van Renterghem besluit: “Het stadsbestuur moet stoppen om energie en middelen te steken in thuistaal-initiatieven. Men zou die energie en middelen beter bundelen om ondubbelzinnig in te zetten op Nederlands leren en oefenen, en al zeker in een onderwijscontext. Om het met minister van onderwijs Weyts te zeggen: het Nederlands zou in alle Vlaamse – en Gentse – gezinnen een plaats moeten hebben. Daar moeten we 100% op inzetten.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is