Senioren in de stad - Elke Sleurs

Op 21 juni 2012

Het is gekend dat vele jonge gezinnen onze stad ontvluchten naar de landelijke rand van Gent . Dit omwille van verschillende motieven zoals onder andere onbetaalbare woningen, te weinig kinderopvang of een gevoel van onveiligheid.  Problemen die wij met N-VA Gent zeker en vast grondig willen aanpakken en dan ook veel aandacht geven in ons verkiezingsprogramma.

Maar wat met de mensen die er (gelukkig) wèl voor kiezen om in het mooie Gent te blijven tot op een gezegende leeftijd? Hoe zit het met de voorzieningen voor de senioren in Gent? Uit een vergelijking van de centrumsteden in Vlaanderen blijkt dat er in Gent de laatste jaren een opmerkelijke daling is van het aantal senioren dat tevreden is over de activiteiten die er voor hen voorzien zijn. Zo zijn er in de verschillende Gentse wijken clubhuizen waar senioren de namiddagen samen kunnen doorbrengen. Een heel goed initiatief, maar het kan niet de bedoeling zijn dat senioren hun tijd enkel nog met elkaar moeten spenderen op aparte locaties. Naast deze clubhuizen is er ook nood aan diverse activiteiten in de stad zelf zodat men bij het gemeenschapsleven betrokken blijft en met alle leeftijdscategorieën contact heeft.

Wie in de stad wil leven moet er ook natuurlijk ook goed kunnen wonen. In Gent woont op dit moment slechts 46% van de bevolking binnen een straal van 1500m van serviceflats, wat in vergelijking met andere steden toch wel beter kan. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om in zijn of haar eigen wijk te blijven wonen, ook wanneer men hier hulp bij nodig heeft. Het is zowieso al niet evident om de stap te zetten van volledig onafhankelijk wonen naar een vorm van wonen waar men hulp krijgt van anderen. Deze drempel moet niet nog eens extra verhoogd worden door het feit dat een deel van de senioren hierdoor ook nog eens de eigen vertrouwde buurt zal moeten verlaten.

Voor N-VA Gent is het belangrijk dat ook de senioren in Gent niet over het hoofd gezien worden. Er moet in alle Gentse wijken gezorgd worden voor voldoende woongelegenheid, in al zijn vormen. Ook willen wij werk maken van een  divers aanbod aan activiteiten voor de senioren in de stad, waardoor zij actief deel blijven uitmaken van de maatschappij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is