Stad Gent handelde niet correct bij grootschalige statutarisering

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Personeel

Vlaams minister Homans (N-VA) vernietigde recent de statutaire benoeming van meer dan 500 Gentse ambtenaren. Het stadsbestuur had hen in één beweging benoemd, maar zonder de regelgeving te respecteren met name zonder examens in te richten of de betrekkingen open te verklaren. De betrokkenen blijven nu in dienst als contractuelen, maar zijn zeer begrijpelijk erg teleurgesteld.

Fractieleider Elke Sleurs: “Het stadsbestuur heeft hier zwaar geblunderd. De schuld nu in de schoenen van de minister schuiven is onzin. De stad moet eenvoudigweg de wettelijke procedures volgen wanneer ze mensen statutair wil benoemen. Door dat niet te doen heeft het stadsbestuur deze toestand zelf veroorzaakt.”

Met het op grote schaal statutair benoemen staat Gent alleen. De andere Vlaamse centrumsteden doen dit niet. En ook de hogere overheden vinden dit geen goede keuze meer. Met N-VA streven we naar een eengemaakt statuut voor (contractuele) werknemers en (vastbenoemde) ambtenaren: dezelfde sociale rechten voor alle werkende mensen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is