Stadsbestuur in ongelijk gesteld voor LEZ-brochures in Turks en Arabisch. Anneleen Van Bossuyt: “Integratiebeleid Stad Gent maakt niet de juiste keuzes”

Op 15 juni 2020, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Integratie

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) geeft de Gentse N-VA gelijk in haar klacht tegen de Arabische en Turkse informatieaffiches over de lage emissiezone (LEZ) die eerder dit jaar verspreid werden aan de Gentse moskeeën. Fractieleider Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “De Taalcommissie oordeelt dat het stadsbestuur de taalwetgeving niet gerespecteerd heeft. Anderstalige affiches of brochures verspreiden die gericht zijn op mensen met een migratieachtergrond die hier al jaren zijn of die hier geboren zijn kan niet.”

Letterlijk uit het verslag van de VCT: “Het doelpubliek ten aanzien waarvan de betrokken affiches zijn gericht bestaat uit alle leden van bepaalde lokale geloofsgemeenschappen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de duur van verblijf in de Vlaamse Gemeenschap, dat een bepalend element dient te zijn bij de beoordeling van de noodzakelijkheid van het gebruik van andere talen naast het Nederlands. De Stad Gent heeft in casu nagelaten om het gebruik van deze andere talen te beperken tot degenen die zich in eerste integratiefase bevinden en nog niet de gelegenheid hadden voldoende Nederlands te leren en te leren kennen. De Stad Gent had bijvoorbeeld in plaats van de affiches te verspreiden in de gebedsruimtes van de voormelde lokale geloofsgemeenschappen deze affiches kunnen ophangen in de lokalen van de stadsdiensten die verantwoordelijk zijn voor integratie.”

“De anderstalige LEZ-affiches zijn helaas geen alleenstaand feit,” stelt Van Bossuyt. “In het stedelijk onderwijs is er al jaren de niet-aflatende focus van schepen Decruynaere (Groen) op de thuistaal van anderstalige leerlingen. Maar ook burgemeester De Clercqs nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2020-25 bevat een actiepunt over het ‘Ontwikkelen van meertalige dienstverlening in functie van de klantvriendelijkheid’. En in de beleidsnota Publiekzaken van schepen Bracke (OpenVLD) luidt het: ‘We zetten meertalige Gentinfo-operatoren in om anderstaligen makkelijker aansluiting te laten vinden met onze dienstverlening.’”

Dit is voor N-VA absoluut niet de juiste weg”, beklemtoont Van Bossuyt. “Gentenaars met een migratieachtergrond zijn hier finaal niet bij gebaat en zitten hier ook niet op te wachten. Het huidige beleid getuigt ronduit van paternalisme: ‘jullie zullen het wel niet begrijpen in het Nederlands, dus we zullen jullie een beetje extra helpen’. Het stadsbestuur blijft deze mensen behandelen als ‘anders’, als niet volledig deel van onze stadsgemeenschap.”

Het kan echt niet dat een overheid burgers met een migratieachtergrond blijft benaderen als mensen die geen Nederlands kennen of niet zouden moeten kennen”, aldus Van Bossuyt. “Dan zit er toch iets goed fout met je visie op integratie. Als overheid mag je van alle nieuwkomers verwachten dat ze na de initiële integratiefase voldoende Nederlands kennen. Dat is de boodschap die we als lokale overheid klaar en duidelijk moeten brengen. Dat is ook de visie van de taalcommissie.”

Van Bossuyt besluit: “Ik roep het stadsbestuur op om dringend komaf te maken met de focus op meertalige dienstverlening voor mensen met een migratieachtergrond. We zullen ons hier hoe dan ook tegen verzetten. Als het nodig is zullen we klacht na klacht indienen bij de taalcommissie. Alle energie en middelen die men besteedt aan anderstalige communicatie met mensen die hier al lang wonen, zou men beter investeren in een omvattend Actieplan Nederlands. Daar dringen we met N-VA al lang op aan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is