Stadsbestuur respecteert democratische spelregels niet

Op 8 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Verkiezingen 2018

Gouverneur volgt N-VA in klacht over geweigerde commissie onderwijs.
 

In juli diende N-VA-fractievoorzitter Elke Sleurs klacht in tegen de beslissing van burgemeester Termont (sp.a) om geen extra commissie onderwijs samen te roepen over het nieuwe hoofddoek-beleid van schepen Decruynaere (Groen). Gouverneur Briers geeft N-VA nu gelijk: de democratische spelregels zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werden niet gerespecteerd.

De gouverneur is ondubbelzinnig in zijn beoordeling van de klacht: “Ik volg de N-VA-fractie bijgevolg dat de betreffende commissie naar aanleiding van haar verzoek bijeengeroepen had moeten worden.” (zie ook in bijlage)

Elke Sleurs: “Dit is symptomatisch voor een breder probleem: we zitten in Gent met een democratisch deficit. Deze kwestie is daar opnieuw een bewijs van. Het reglement is zonneklaar, maar de meerderheid – met burgemeester Termont en commissievoorzitter Bensafia (Groen) voorop – legt het uit politieke overwegingen gewoon naast zich neer. Verantwoording afleggen voor je beleid is nochtans een democratisch basisprincipe.”

Lijstrekker Anneleen Van Bossuyt: “Dit stadsbestuur heeft vaak de mond vol over participatie en inspraak. Maar men slaagt er zelfs niet in om gewoon de regels na te leven. De gemeenteraad en de Gentse burgers blijven in de kou staan. Bijvoorbeeld bij het mobiliteitsplan was men de wettelijk voorziene inspraakprocedure zelfs compleet vergeten. En wat betreft de recent in opspraak gebrachte stedelijke huisvestingsmaatschappij WoninGent veroorlooft men zich om vragen van raadsleden gewoon niet te beantwoorden.”

Begin juli berichtte de pers dat schepen Decruynaere beslist had om hoofddoeken toe te laten in het stedelijk secundair onderwijs. De gemeenteraad was hiervan op geen enkele manier vooraf op de hoogte gesteld. Omdat er voor het begin van het schooljaar geen gemeenteraad meer gepland was, vroeg de N-VA-fractie om een extra zitting van de commissie onderwijs om de schepen over de kwestie te interpelleren.

Volgens het reglement volstaat daartoe een verzoek namens 7 gemeenteraadsleden waarvan 4 commissieleden. De N-VA-fractie telt 8 gemeenteraadsleden waarvan 4 commissieleden. Toch weigerden commissievoorzitter Bensafia en burgemeester Termont de commissie samen te roepen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is