Themacommissie over ‘Meertaligheid/thuistaal op school’. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “We hadden liever een themacommissie over Nederlands op school gezien”

Op 9 maart 2022, over deze onderwerpen: Integratie, Jeugd (+ onderwijs)
Klas

Het Gentse stadsbestuur organiseert vanavond een themacommissie over meertaligheid en thuistaal op school. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Met N-VA hadden we liever een themacommissie gezien over het versterken van de Nederlandse taalkennis in de Gentse scholen. Maar het stadsbestuur promoot al jaren het systematische gebruik in het onderwijs van andere talen dan het Nederlands en gaat hier meer dan ooit mee door. Dat is volgens ons helemaal niet in het belang van de kinderen en jongeren, wel integendeel.”

Van Bossuyt: “Op dit moment heeft 34% van de schoolgaande Gentse jeugd een andere moedertaal – of thuistaal – dan het Nederlands. Voor die kinderen en jongeren is het extra belangrijk om 100% in te zetten op een uitstekende Nederlandse taalkennis. Die is onontbeerlijk voor hogere studies, om een goede job te vinden later en – kortom – om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Dat is ook wat bijvoorbeeld onderwijsspecialist prof. Dirk Van Damme zegt: ‘Creëer zoveel mogelijk oefenkansen Nederlands’. Ook het recente Vlaamse rapport ‘Beter onderwijs’ beklemtoont het belang van Nederlandse taalkennis ‘op het hoogst mogelijke niveau’.”

Van Bossuyt: “Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over het bestraffen van kinderen die op de speelplaats eens iets in hun thuistaal tegen elkaar zeggen. Of een medeleerling die in de klas even iets in een andere taal uitlegt aan een kind dat hier pas is aangekomen uit het buitenland: dat moet soms kunnen. Maar zelden of nooit Nederlands spreken op de speelplaats, groepswerk in de thuistaal, het samen zetten van leerlingen op basis van een gemeenschappelijke thuistaal, lesmaterialen in de thuistalen, enz.: dergelijk structureel gebruik van andere thuistalen in de klas en op school zijn voor ons niet de juiste weg.”

Van Bossuyt: “Uit onderzoek is ook al gebleken dat veel anderstalige ouders helemaal geen vragende partij zijn voor het Gentse thuistaalbeleid. Integendeel, die ouders willen dat hun kinderen op school zoveel mogelijk met het Nederlands in contact komen. Voor ons ligt er ook bij de ouders sowieso een  belangrijke verantwoordelijkheid. Het stadsbestuur moet een beleid voeren dat alle ouders aanmoedigt om het Nederlands thuis een plaats te geven, bijvoorbeeld via Nederlandstalige media en boeken. Dat is voor ons cruciaal, want tot nog toe scoren leerlingen met een andere thuistaal gemiddeld een stuk lager in internationale onderzoeken zoals de PISA-tests.”

Van Bossuyt: “Afgaand op de aan de gemeenteraadsleden ter beschikking gestelde presentatie heeft schepen van onderwijs Decruynaere (Groen) overigens weinig of geen nieuws te vertellen. Ik had verwacht dat de schepen eindelijk ging komen met cijfers en resultaten over de leerwinst die haar jarenlange thuistaalbeleid oplevert, maar – vreemd genoeg – niets daarover. Ik zal haar daar zeker naar vragen. Idem voor de budgetten die naar thuistaalbeleid gaan: de schepen geeft hier geen enkele duidelijkheid over. ”

Van Bossuyt besluit: “Ik vraag me tenslotte ook af wat nu eigenlijk het standpunt van OpenVLD en CD&V is. Op Vlaams niveau steunen ze als coalitiepartners minister van onderwijs Weyts (‘Nederlands Nederlands Nederlands’), maar hier in Gent laten ze schepen Decruynaere (Groen) een beleid voeren dat praktisch het tegengestelde is. Ik vind dat moeilijk te volgen. De kiezer heeft het recht te weten waar beide partijen voor staan op dit punt. Tijd om kleur te bekennen. Of moeten we ook hier alweer besluiten dat niet burgemeester Mathias De Clercq, maar Groen de koers bepaalt in Gent.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is