Tijd voor verantwoordelijk bestuur

Op 1 mei 2024, over deze onderwerpen: Beleid & financiën
geld

In juni stemt de gemeenteraad de laatste begroting van deze bestuursperiode. Het eerste nieuws daarover leert dat de vertrouwde hoofdlijnen onverkort van kracht blijven: hoge belastingen, hoge uitgaven, hoge schulden.

Niet dat we er al veel over weten. Het stadsbestuur beperkte zich ertoe enkele voor-geselecteerde punten aan de pers mee te delen. Aan de gemeenteraadsleden en aan alle burgers alle bijhorende cijfers en tabellen meedelen is blijkbaar niet nodig. Een bedenkelijke gang van zaken vanuit democratisch oogpunt.

Wat wel duidelijk is, is dat men alweer extra personeel gaat aanwerven. Onbegrijpelijk. In de plaats daarvan zou men beter de grondbelasting (opcentiemen op de onroerende voorheffing) terug verlagen. Want de recente tariefverhoging van 20% kost alle Gentse eigenaars elk jaar honderden tot duizenden euro’s extra.

De afbouw van de schuldenberg van meer dan 1 miljard euro is ook meer prioritair dan nog meer geld uitgeven aan een sowieso al uitgebreid personeelsbestand. En een buffer voor de toekomst blijft ook een verre droom: een marge van 20 miljoen euro op een jaarlijks totaalbudget van 1,3 miljard euro is marginaal. Eén fikse tegenslag en weg is je buffer.

Het is dringend tijd dat er in onze stad een partij meebestuurt die het belastinggeld van de Gentenaars op een verantwoordelijke manier beheert.

Die partij dat zijn wij, de N-VA. Vlaanderen heeft dankzij ons zijn rekeningen op orde en daarvoor is het ook in Gent hoog tijd. Alleen zo kunnen we de toekomst van onze stad veilig stellen.

 

Met Gentse groeten,

Anneleen Van Bossuyt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is